Intencje Mszalne

Intencje Mszy św.: 15 – 22.05.2016

Niedziela – 15.05.2016. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.30 – + Zofia

9.00 – w intencji Parafian, Dobroczyńców i modlących się w naszym kościele (śp. Kazimiera Stolarska z ul. Mazowieckiej; śp. Zofia Bulek z ul. Zakątek; śp. Maria

Tkaczyk z ul. Zakątek; śp. Eugeniusz Dudek z al. Kijowskiej)

9.00 – w intencji Łukasza Szostaka – z okazji 9. rocznicy urodzin i za całą Rodzinę: o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej

10.30 – I. Komunia Św.

11.00(DK) – Msza Św. dla Rodziców z małymi dziećmi: + Emil Nemiec

12.00 – W S P Ó L N A

17.30 – Nabożeństwo: majowe

18.00 – + Alfreda Pieniążek (greg.)

19.30 – + Franciszek – 60. rocznica śmierci, Jego żony i dzieci

 

Poniedziałek – 16.05.2016. – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

7.00 – dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Janiny i Anny

9.00 – dziękczynna za opiekę Bożej Opatrzności

18.00 – + Rodzice: Zofia i Edmund Pytlarzowie

18.00 – + Alfreda Pieniążek (greg.)

19.30 – + Jadwiga w 8. rocznicę śmierci i Zbigniew w 21. rocznicę śmierci Smalawscy

 

Wtorek – 17.05.2016.

7.00 – + Władysław Dziedzic w 1. rocznicę śmierci

7.00 – + Anna i Wiktor Lesik, Lidia, Karol Bies, Róża i Roman Bies, Zofia Hajda i Klara Bies

18.00 – W S P Ó L N A

18.00 – + Alfreda Pieniążek (greg.)

Środa – 18.05.2016.

7.00 – dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Renaty i Jana w 14. rocznicę ślubu oraz Ich dzieci i całej Rodziny

18.00 – + Eugenia i Józef Tchoń

18.00 – + Alfreda Pieniążek (greg.)

18.00 – + dr Józef Kaczorowski – 25. rocznica śmierci

 

Czwartek – 19.05.2016. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

7.00 – + Helena, Zofia, Henryk Poznański

18.00 – + Alfreda Pieniążek (greg.)

18.00 – + Bronisława i Jan Zmysłowscy – w rocznicę śmierci

18.00 – w intencji Edyty Jamroży – z okazji 18. rocznicy urodzin: o Boże błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej

 

Piątek – 20.05.2016.

7.00 – + Alfreda Pieniążek (greg.)

18.00 – W s p ó l n a

18.00 – + Marta i Marian

18.00 – dziękczynna za dar kapłaństwa Ks. Przemysława Pasternaka CM, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Maryi – Matki Kapłanów

 

Sobota – 21.05.2016.

7.00 – + Jadwiga Wylężek w rocznicę śmierci

11.00 – Ś w i ę c e n i a P r e z b i t e r a t u – K s i ę ż a M i c h a l i c i

18.00 – + Zofia – mama i siostra: Zofia

18.00 – + Alfreda Pieniążek (greg.)

18.00 – + za Zmarłych z Rodziny Grelów: Stanisława, Antoni, Julian, Aleksander

 

Niedziela – 22.05.2016. – VIII. zwyła – Uroczystość Najświętszej Trójcy

7.30 – + Zofia, Helena i Nadzieja

7.30 – + za Zmarłych z Rodziny: Sitków i Kozyrów

9.00 – w intencji Parafian, Dobroczyńców i modlących się w naszym kościele (śp. Maciej Tomaszewski z ul. Zaczarowane Koło)

10.30 –      R o c z n i c a I.             K o m u n i i Ś w.

11.00(DK) – Msza Św. dla Rodziców z małymi dziećmi: w intencji Róż Różańcowych Rodziców modlących się za dzieci

12.00 – W S P Ó L N A

17.30 – Nabożeństwo: majowe

18.00 – + Alfreda Pieniążek (greg.)

19.30 – + o spokój duszy dla pewnej zmarłej osoby

 

UWAGA:

Zamawiających Msze Święte prosimy o sprawdzenie zgodności daty, godziny i intencji. Wszelkie niejasności prosimy zgłosić i wyjaśnić w dniach poprzedzających odprawienie danej Mszy Świętej.