Kancelaria parafialna

 

Kancelaria parafialna czynna jest:

w poniedziałki i czwartki w godz.
18.30 – 19.30,

oraz w środy i w soboty w godz.
7.30 – 8.30.


DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W KANCELARII PARAFIALNEJ:

Do Sakramentu Chrztu św.

 • Akt urodzenia
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • Opinia dla chrzestnych z parafii zamieszkania

Kto może być chrzestnym?
Chrzestnym może być tylko człowiek, który przyjął ważnie Sakrament Chrztu i Bierzmowania w Kościele Katolickim;  jest wierzącym i praktykującym katolikiem,  a ponadto nie związany żadnymi przeszkodami i karami kościelnymi, czyli może ważnie i godnie przystępować do Sakramentów  Świętych. 
Nie może być chrzestnym np. osoba żyjąca bez ślubu kościelnego, rozwiedziona i żyjąca w konkubinacie lub nie mająca nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek od 16 lat. 
Ponadto chrzestny, o ile nie jest z parafii, gdzie ma być chrzest, musi dostarczyć zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza /miejsca zamieszkania i spełniania praktyk religijnych/,  że może być chrzestnym dziecka.

Do Sakramentu Małżeństwa

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Metryka Chrztu św.
 • Dowody osobiste
 • Świadectwa Bierzmowania
 • Ostatnie świadectwa z katechizacji
 • Świadectwo zgonu współmałżonka – dla wdowy/wdowca.
 • Mertyki chrztu i zaświadczenie z USC nie mogą być starsze niż 3 miesiące

Do pogrzebu

 • Zaświadczenie zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentów św przed śmiercią (Sakramentu Pokuty, Eucharystii i Namaszczenia Chorych)

Pogrzeb chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.

Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego,  aby będąc w stanie łaski uświęcającej – przyjęli podczas Mszy Św. pogrzebowej Komunię Świętą, która jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
Zachęcamy także do zatroszczenia się o stałą modlitwę wspólnoty parafialnej w intencji swoich bliskich zmarłych poprzez ofiarowanie w ich intencji Mszy Świętych / zwłaszcza w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dzień imienin/  oraz modlitwy różańcowej podczas listopadowych „wypominków”.

Po uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu w biurze cmentarza, bliscy zmarłego zgłaszają się w kancelarii parafialnej.


Pilne sprawy można załatwiać codziennie bezpośrednio po Mszy św. rano i wieczorem.