Intencje Mszalne

Intencje Mszy św.: 09 – 16.02.201

Niedziela – 09.02.2014. – V. Zwykła

7.30 – + Kazimiera Wójcik – 27. rocznica śmierci

9.00 – w intencji Parafian, Dobroczyńców i modlących się w naszym kościele (śp. Maria Roszko – Roszkiewicz z ul. Zakątek)

10.30 – + Stanisław Król, Melania Popek, Tadeusz i Józefa Nowak

12.00 – W S P Ó L N A

16.30 – Ż y w y      R ó ż a n i e c

17.30 – Nabożeństwo: nieszpory

18.00 – + Luiza Żelazny (greg.)

19.30 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Macieja

 

Poniedziałek – 10.02.2014. – wspomnienie Św. Scholastyki, dziewicy

7.00 – + Katarzyna i Mieczysław Dziech

7.00 – o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Barbary Góżdź

18.00 – + Ryszard Rumiński

18.00 – + Luiza Żelazny (greg.)

18.00 – o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla dr Krystyny Cugowskiej

 

Wtorek – 11.02.2014. – wspomnienie NMP z Lourdes – XXI. Światowy Dzień Chorego

7.00 – + Grażyna Jantos

7.00 – P r o p r i a (Ks. Jan K.)

18.00 – W S P Ó L N A

18.00 – + Luiza Żelazny (greg.)

18.00 – + Ryszard Rumiński

 

Środa – 12.02.2014.

7.00 – w intencji Ewy Cyrwus: o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej

7.00 – o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla M. Przybokiej

7.00 – dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Marii i najbliższych

18.00 – + Luiza Żelazny (greg.)

18.00 – + Bolesław Sroka – 14. rocznica śmierci oraz Jan i Maria Dębowscy

18.00 – o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Haliny Michalik

 

Czwartek – 13.02.2014.

7.00 – o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej

7.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej w Nowym Roku dla Marii

18.00 – o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Rodziny Szaflarskich

18.00 – + Luiza Żelazny (greg.)

18.00 – dziękczynna za kapłanów pracujących w naszej parafii, z prośbą o dalszą opiekę Maryi – Matki Kapłanów

 

Piątek – 14.02.2014. – Święto Świętych: Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy

7.00 – + Luiza Żelazny (greg.)

7.00 – + Edeltranda Karpowicz

18.00 – W S P Ó L N A

18.00 – w intencji Barbary Lossow – Samek: o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej

 

Sobota – 15.02.2014.

7.00 – o ducha pierwotnego w Zgromadzeniu Misji

18.00 – + Piotr Zaharewicz w 1. rocznicę śmierci, Irena oraz Edward Zając

18.00 – + Luiza Żelazny (greg.)

18.00 – + Małgorzata Kolasa – 1. rocznica śmierci

 

Niedziela – 16.02.2014. – VI. Zwykła

7.30 – + Jan Rakoczy, Władysława Rakoczy, Franciszek Rakoczy

9.00 – w intencji Parafian, Dobroczyńców i modlących się w naszym kościele (śp. Janusz Zilli z ul. Halczyna)

10.30 – + Włodzimierz Janicki – 17. rocznica śmierci

12.00 – W S P Ó L N A  (Chrzest Św.)

17.30 – Nabożeństwo: nieszpory

18.00 – + Franciszka z Szymakowskich Birkenmajerowa i za Zmarłych z Rodziny: Szymakowskich i Birkenmajerów

19.30 – + Luiza Żelazny (greg.)

 

UWAGA:

Zamawiających Msze Święte prosimy o wcześniejsze sprawdzenie zgodności daty, godziny i intencji. Wszelkie niejasności prosimy zgłosić i wyjaśnić w dniach poprzedzających odprawienie danej Mszy Świętej.