Intencje Mszalne

Intencje Mszy św.: 15 – 22.09.2013

Niedziela – 15.09.2013. – XXIV. Zwykła – Dzień Środków Społecznego Przekazurozpoczęcie III. Tygodnia Wychowaniarocznica święceń biskupich: JE bpa Jana Zająca i JE bpa Józefa Guzdka (2004)

7.30 – + Stanisław Lonka – 7. rocznica śmierci

9.00 – w intencji Parafian, Dobroczyńców i modlących się w naszym kościele

9.00 – + Anna Mierzwa (greg.)

10.30 – + Anna Wójcicka – 32. rocznica śmierci

12.00 – W S P Ó L N A

17.30 – Nabożeństwo: nieszpory

18.00 – dziękczynna: Opatrzności Bożej i Matce Najświętszej za wszystkie łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże na dalsze zgodne pożycie dla Rity i Ernesta Szafraniec – z okazji 50. rocznicy Sakramentu Małżeństwa i błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny

19.30 – dziękczynna za szczęśliwie przeżyte 94. lata Joanny Oczko, z prośbą o dalszą opiekę Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej

 

Poniedziałek – 16.09.2013. – wspomnienie Świętych Męczenników:

Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

7.00 – + Anna Mierzwa (greg.)

7.00 – + Joachim Sojka – z okazji urodzin

18.00 – + Karol i Maria Skrzypek i za Zmarłych z Rodziny

18.00 – + Alicja i Kazimierz Bobolowie

18.00 – + Eugenia Tchoń – z racji imienin

 

Wtorek – 17.09.2013.

7.00 – + Anna Mierzwa (greg.)

7.00 – + Janina Kuszewska w 1. rocznicę śmierci, Andrzej i Maria, Rozalia, Michał oraz za Zmarłych z Rodziny

18.00 – W S P Ó L N A

18.00 – + Bogusława Dudek – 21. rocznica śmierci, Tadeusz, Stanisława, Marian, Jadwiga Dudek i Julia Węgrzyniak

18.00 – dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Teresy i Joachima Bies – z okazji 30. rocznicy ślubu oraz za całą Rodzinę: o Boże błogosławieństwo

 

Środa – 18.09.2013. – Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

7.00 – w intencji Ewy i Janusza Kołaj – o zdrowie i Boże błogosławieństwo

18.00 – + Anna Mierzwa (greg.)

18.00 – + Marek i Edward

18.00 – + Stanisław Waś – z okazji imienin

18.00 – + Janina i Stanisław Wojtyczkowie

 

Czwartek – 19.09.2013.

7.00 – w intencji Umberto i Rodziny: Pischedda, Nagaś i Sypek

18.00 – + Stanisław

18.00 – + Anna Mierzwa (greg.)

18.00 – + Juliusz w 66. rocznicę śmierci

18.00 – + Stefania i Franciszek Ligęza i za Zmarłych z Rodziny

 

Piątek – 20.09.2013. – wspomnienie Świętych Męczenników: Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

7.00 – + Anna Mierzwa (greg.)

7.00 – + Stanisław

18.00 – W S P Ó L N A

18.00 – + Zofia i Władysław Józefczykowie, Zofia Morowyk

18.00 – o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stefana Bębenek

 

Sobota – 21.09.2013. – Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

7.00 – + Nadzieja i Eugeniusz

7.00 – + Stanisław

14.00 – ś l u b n a

18.00 – + Anna Mierzwa (greg.)

18.00 – + Tomasz Kuś

 

Niedziela – 22.09.2013. – XXV. Zwykła

7.30 – + Stanisław

9.00 – w intencji Parafian, Dobroczyńców i modlących się w naszym kościele

(śp. Wanda Roykiewicz z ul. Kazimierza Wielkiego)

10.30 – + Anna Mierzwa (greg.)

12.00 – W S P Ó L N A

17.30 – Nabożeństwo: nieszpory

18.00 – + Józef i Maria Czech

19.30 – o ducha pierwotnego w Zgromadzeniu Misji

 

UWAGA:

Zamawiających Msze Święte prosimy o wcześniejsze sprawdzenie zgodności daty, godziny i intencji. Wszelkie niejasności prosimy zgłosić i wyjaśnić w dniach poprzedzających odprawienie danej Mszy Świętej.