Ogłoszenia

1 Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2010

Wprowadzenie.

Dzisiaj pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.  W łączności z całym Kościołem podejmujemy drogę wielkopostnej odnowy i przemiany serc, trwając na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego, pełnieniu dzieł miłosierdzia, pokuty i umartwienia.  Dziękujmy Bogu Ojcu w czasie tej Mszy Świętej za to, że w Chrystusie wyciąga do nas swoją pomocną dłoń i daje nam siłę do przezwyciężania zła.

Ogłoszenia.

1.     We wszystkie niedzielne popołudnia Wielkiego Postu gromadzimy się w świątyni, aby wspólnie śpiewać Gorzkie Żale i rozważać Mękę Pańską o godz. 17.00.  Wszystkich serdecznie zapraszamy dzisiaj do licznego udziału w tym nabożeństwie o godz. 17.00.  W Polsce za udział w Gorzkich Żalach oraz Drodze Krzyżowej można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

2.     Msza Św. i spotkanie dla Stowarzyszenie Apostolatu Cudownego Medalika we wtorek o godz. 18.00, dla Konferencji św. Wincentego a Paulo w środę o godz. 18.00., Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w czwartek o godz. 18.00, Wspólnoty Przyjaciół Seminarium i Misji w piątek o godz. 18.00.

3.      W najbliższy czwartek Wystawienie Najśw. Sakramentu, wspólna adoracja od godz. 17.00 ..

4.     Na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek: dzieci o godz. 17.00 /dzieci przynoszą ze sobą krzyże/, dorosłych o godz. 18.30,  młodzież i dorosłych / którzy nie mogą być wcześniej/  o godz. 19.30.

5.     W przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach odbędzie się Ogólnopolska akcja pomocy polskim misjonarzom, pracującym w Afryce.  Przeprowadzona będzie zbiórka ofiar do puszek na potrzeby polskich misjonarzy i misjonarek w organizowaniu działalności ewangelizacyjnej oraz realizowaniu dzieł miłosierdzia.

6.     Zachęcamy dorosłych, młodzież i dzieci do czytania prasy katolickiej, która jest do nabycia w naszym kościele.

Przed nami czas intensywnej pracy nad sobą.  Na szczęście w tym trudzie nie jesteśmy sami.  Jest z nami Bóg, który chce naszego dobra i dlatego obficie nam błogosławi.  Otwórzmy się na ten wielki dar i przyjmijmy Boże błogosławieństwo.