Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela – II Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 15.04.2012.

Wprowadzenie

Gromadząc się dziś przy stole słowa i stole Ciała Chrystusa, chcemy jeszcze bardziej uświadomić sobie prawdę, że Bóg jest miłością. Ta miłość przewyższa każdą ludzką miłość. Miłość Boża ofiaruje wszystko co ma, nie zostawia sobie niczego. Bóg przecież tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna Jednorodzonego, aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze, ale i całego świata.

Podczas sprawowania tej Eucharystii, Bóg Ojciec ponowi dla nas wielkie dzieło swojej miłości, którego dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Niech ta Ofiara, będzie dla nas wezwaniem, abyśmy na miłość Bożą odpowiedzieli miłością z naszej strony.

Ogłoszenia

1. Zapraszamy dzisiaj na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.30!

2. W nowym tygodniu: będziemy pamiętać w naszych modlitwach o Ojcu Świętym Benedykcie XVI – jutro, w poniedziałek – w dniu Jego 85. urodzin, a w czwartek, 19.04. – z okazji 7. Rocznicy wyboru na Następcę Św. Piotra. Poza tym:

* we wtorek – spotkanie Konferencji Św. Wincentego a Paulo o godz. 11.00,

* także we wtorek Msza Św. i spotkanie Stowarzyszenia Miłosierdzia o godz. 18.00.

* W środę – kolejna katecheza w ramach trwającego Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, o godz. 19.00 w kaplicy dolnego kościoła.

* Czwartek – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w czwartek od godz. 17.00 – zapraszamy!

* Również w czwartek, o godz. 19.00 – spotkanie Kręgów Biblijnych.

* Piątek – modlitewne spotkanie Wspólnoty Królowej Pokoju – po Mszy Św. wieczornej w kaplicy dolnego kościoła.

3. Jeszcze raz przypominamy o chórze, który organizuje się przy naszej Parafii – którego mieliśmy okazję posłuchać w czasie Triduum Paschalnego – i serdecznie zapraszamy do włączenia się w jego działalność. W szczególności zaproszeni są Panowie – poszukiwane są głosy męskie: tenor, baryton, bas. Chór oferuje czynny udział w muzycznym ubogaceniu liturgii oraz rozwój wokalny.

Próby odbywają się w środy o godz. 17.30 oraz niedziele o 9.00 w sali dolnego kościoła. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!!!

4. Polecamy i zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w naszym kościele.

5. Życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia. Wszystkim Zacnym Solenizantom i Jubilatom, świętującym w tym tygodniu, składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Błogosławieństwo Boga niech spocznie na nas tutaj obecnych i pomaga w pielgrzymce życia. Niech wszczepi w nasze serca miłość do Boga i ludzi, której tak bardzo dziś potrzeba.