Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela – II zwykła – 15.01.2012.

Wprowadzenie:

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy uczestniczyć przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w Tajemnicy Wcielenia.

Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15, 51 – 58)”. Prośmy o zjednoczenie wyznawców Chrystusa, aby chrześcijaństwo niosło światu dar jedności i pokoju.

Ogłoszenia

1. Dzisiaj w naszym kościele nabożeństwo kolędowe o godz. 17.30 – zapraszamy do wspólnego śpiewania kolęd. Także dzisiaj – Jasełka i Koncert Kolęd, po Mszy Św. o godz. 10.30, w wykonaniu Grupy Maryjnej i Liturgicznej Służby Ołtarza.

2. Intencje związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, towarzyszyć nam będą w tych dniach zwłaszcza w czasie Mszy Św. wieczornych i nabożeństw – na które serdecznie zapraszamy!

3. W nowym tygodniu: we wtorek – wspomnienie Św. Antoniego, opata; czwartek – liturgiczne wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, po Mszy Św. o godz. 15.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja do godz. 17.00; sobota – wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy; przypada w tym dniu Dzień Babci, a w niedzielę Dzień Dziadka – doceńmy ich trud i poświęcenie dla nas i naszych rodzin. Postarajmy się chociaż drobnym gestem wyrazić naszą wdzięczność, a zwłaszcza poprzez pamięć w modlitwie i ofiarowanej Komunii Świętej.

4. Jeszcze dwa szczególne zaproszenia: w czwartek – Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów i pedagogów Szkoły Muzycznej I. stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza o godz. 18.00, w czwartek, 19. stycznia. *Drugie zaproszenie na przyszłą niedzielę: na Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru i Orkiestry Szkoły Muzycznej I. i II. stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie. W programie m.in. prawykonanie Kolędy o Św. Józefie autorstwa Ks. Wojciecha Kałamarza CM, oraz innych kolęd w aranżacji Ks. Wojciecha i Jana Henryka Botora. Koncert będzie miał miejsce w naszym kościele, w przyszłą niedzielę 22. stycznia, po Mszy św. o godz. 18.00.

5. Kończą się powoli odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe spotkania i modlitwy. W najbliższym czasie pragniemy odwiedzić kolejne domy i mieszkania Drogich Parafian, niosąc błogosławieństwo Boże i dzielić się troską o całą Wspólnotą Parafialną – polecamy Waszym modlitwom ten szczególny czas. Jeszcze w tym tygodniu, ze względu na kolędę, Msze Św. wieczorne: od poniedziałku do piątku o godz. 15.30.

6. Rozpoczyna się okres dorocznych rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Pragniemy zachęcić do skorzystania z możliwości pomocy najuboższym w naszej Wspólnocie Parafialnej, poprzez dokonanie odpisu 1% od podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego: Konferencji Św. Wincentego a Paulo lub Stowarzyszenia Miłosierdzia. Dokładne informacje podane są na ulotkach przy wyjściu z kościoła i na tablicach informacyjnych. Uproszczona procedura wymaga tylko wypełnienia trzech rubryk w zeznaniu podatkowym, nie obciąża więc wiernych żadnymi kosztami. Zachęcamy do udziału w tej formie pomocy najuboższym, z góry dziękując za okazaną wielkoduszność.

7. Polecamy prasę katolicką, która jest dostępna w naszym kościele i zachęcamy do lektury!

 

„Znaleźliśmy Mesjasza”, czyli Jezusa Chrystusa w Ofierze Eucharystycznej. Teraz pragniemy prosić naszego Pana, który jest Zbawicielem, aby wkroczył w codzienność naszych dni i nam błogosławił dodając potrzebnych sił w pełnieniu Jego świętej woli.