Uncategorised

Rok Kapłański

ROK KAPŁAŃSKI

2009 – 19 VI – 2010

WIERNOŚĆ CHRYSTUSA WIERNOŚĆ KAPŁANA

MOJA MODLITWA ZA KSIĘDZA

Módl się za wszystkich kapłanów na świecie.
Módl się do Ojca Niebieskiego, \”by posłał robotników na żniwo swoje\”.
Proś Jezusa, by spośród nas powołał kogoś do kapłaństwa.
Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów, którzy będą udzielać nam sakramentów,
będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!
Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca, by dał kapłanów, jakich nam potrzeba,
bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić.
Uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Amen.

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO JANA VIANNEYA

Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Vianneyu
dałeś nam wzór kapłana znakomitego w pasterskiej\”gorliwości.
Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich kapłanów,
pomóż im zdobywać ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen.
Święty Janie Vianneyu, patronie kapłanów, módl się za nami.

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

MODLITWA DO PANA JEZUSA JEDYNEGO J WIECZNEGO KAPŁANA
Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem.
Dziękuje Ci za naszego księdza
Niech on będzie kapłanem według Twego Serca.
Niech będzie mądry i święty. A za to, że głosi nam Twoją naukę,
że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca.
Jezu, ześlij na niego Twojego Ducha Świętego i obdaruj go Twoimi darami.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar RADY, aby we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar MĘSTWA, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły go od Ciebie oderwać.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar POBOŻNOŚCI, aby zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar BOJAŹNI BOŻEJ, aby lękał się grzechu, . który Ciebie, o Boże, obraża…
wg Jana Pawła II – 2004 r.
Ojcze nasz,.. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO O JEGO DARY DLA KAPŁANA
Duchu Święty, proszę Cię
o dar MĄDROŚĆ! do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar ROZUMU do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar UMIEJĘTNOŚCI, aby w życiu kierował się zasadami tejże wiary.

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KAPŁANÓW
Maryjo, Matko Chrystusa – Kapłana, Matko kapłanów na całym świecie,
Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób, bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna.
Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi, a teraz wstawiasz się za nami w niebie.
Błagamy Cię, weź w szczególną opiekę księdza

Odpusty na Rok Kapłański

Piątek, 22 Maj 2009 13:50

Przed zbliżającym się Rokiem Kapłaństwa Penitencjaria Apostolska ogłosiła specjalny dekret o odpustach. Obejmują one związany z nim okres, rozpoczynający się tegoroczną uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa (od 19 czerwca 2009 r. do 19 czerwca 2010 r.).

Odpusty dotyczą w pierwszym rzędzie kapłanów, którzy kiedykolwiek \”w skrusze serca\” odmówią pobożnie przynajmniej jutrznię i nieszpory przed wystawionym publicznie Najświętszym Sakramentem oraz sprawować będą sakramenty, zwłaszcza spowiadać. Tym udzielony zostanie odpust zupełny, który można ofiarować także za zmarłych kapłanów pod warunkiem przystąpienia do spowiedzi, Stołu Pańskiego oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego. Natomiast odpust cząstkowy, także możliwy do ofiarowania za zmarłych kapłanów, obejmie za każdym razem tych duchownych, którzy pobożnie odmówią przepisane modlitwy o uświęcenie życia i kapłańskiej pracy.
Odpusty związane z Rokiem Kapłaństwa obejmą także pozostałe grupy wiernych. Każdy ochrzczony może w tym czasie uzyskać odpust zupełny, jeśli \”w skrusze serca\” weźmie udział we Mszy Św., ofiarując tego dnia modlitwy i dobre uczynki w intencji kapłanów, \”aby Pan Jezus kształtował ich według swego Serca\”. Odpust ten związany jest z warunkiem spowiedzi sakramentalnej i modlitwy według intencji Ojca Świętego, a także z konkretnymi datami: dniem otwarcia i zamknięcia Roku Kapłaństwa (19 czerwca 2009 i 2010 r.), 150. rocznicą śmierci św. Jana Vianneya (4 sierpnia 2009 r.), każdym pierwszym czwartkiem miesiąca oraz innymi dniami wyznaczonymi przez poszczególnych ordynariuszy. Odpust zupełny obejmuje także pod zwykłymi warunkami osoby w podeszłym wieku i chore, które nie mogą wyjść z domu, jeśli odmówią we wspomniane wyżej dni modlitwy o uświęcenie kapłanów i ofiarują w tej intencji, przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Apostołów, swoje cierpienia. Z kolei odpust cząstkowy można uzyskać, odmawiając pięć razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, bądź inną uznaną modlitwę do Serca Pana Jezusa w intencji uświęcenia kapłanów.
W dekrecie Penitencjarii Apostolskiej zachęca się, aby odnośne nabożeństwa, Msze i spowiedzi prowadzili kapłani przeznaczeni do pracy duszpasterskiej w katedrach i kościołach parafialnych, z którymi związane są odpusty zupełne. /Radio Watykańskie/