Uncategorised

Rok Jubileuszowy

Rok Jubileuszowy

 

 

MODLITWA NA ROK JUBILEUSZOWY

 

Panie Boże Wszechmogący, Ojcze ubogich, Ty dajesz nam łaskę uroczystego obchodzenia 350. rocznicy narodzenia dla nieba św. Wincentego i św. Ludwiki. Dziękujemy Ci za tę bezgraniczną łaskę. Przez ich orędownictwo spraw, że pozwolimy w pełni przemienić się przez Ducha, którego im dałeś. Duch Miłości niech napełni nasze serca i umysły, abyśmy kochali naszych braci i siostry pozostawionych samym sobie i odrzuconych przez ludzi: miłością nieskończenie twórczą, łagodną, wrażliwą, miłosierną i dostrzegającą ich potrzeby. Daj nam odkryć na nowo odwagę św. Wincentego i św. Ludwiki, gorliwość i łagodność miłości ciągle odnawianej do ubogich, która pomaga rzeczywiście zmienić ich życie. Pomóż nam uczynić naszą wiarę mocną i pokorną w świecie, który wydaje się być daleki od Ciebie, a który tak bardzo Ciebie pragnie. Spraw, abyśmy byli znakiem nadziei dla wielu, tak jak nim byli św. Wincenty i św. Ludwika, z prostotą towarzysząc jedni drugim na drogach życia. Daj, abyśmy nie cofali się przed trudnościami i byli gotowi ubrudzić nasze ręce dla ubogich \”naszych panów\”. Pomóż nam uczyć się od nich, jak stać się Twoimi prawdziwymi dziećmi, godnymi dziedzicami charyzmatu, który powierzyłeś Świętym Założycielom dla dobra Kościoła i całej ludzkości. Niech ten Jubileuszowy Rok będzie dla całej Rodziny Wincentyńskiej rokiem łaski i nawrócenia, a dla tych którym służymy z miłością – rokiem obfitych błogosławieństw. Amen.

ROK KAPŁAŃSKI
2009 – 19 VI – 2010
WIERNOŚĆ CHRYSTUSA WIERNOŚĆ KAPŁANA

MOJA MODLITWA ZA KSIĘDZA

Módl się za wszystkich kapłanów na świecie.
Módl się do Ojca Niebieskiego, \”by posłał robotników na żniwo swoje\”.
Proś Jezusa, by spośród nas powołał kogoś do kapłaństwa.
Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów, którzy będą udzielać nam sakramentów,
będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!
Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca, by dał kapłanów, jakich nam potrzeba,
bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić.
Uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Amen.

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO JANA VIANNEYA

Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Vianneyu
dałeś nam wzór kapłana znakomitego w pasterskiej\”gorliwości.
Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich kapłanów,
pomóż im zdobywać ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen.
Święty Janie Vianneyu, patronie kapłanów, módl się za nami.

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

 

 

MODLITWA DO PANA JEZUSA JEDYNEGO J WIECZNEGO KAPŁANA

 

Panie Jezu, Ty jesteś jedynym i wiecznym kapłanem.
Dziękuje Ci za naszego księdza
Niech on będzie kapłanem według Twego Serca.
Niech będzie mądry i święty. A za to, że głosi nam Twoją naukę,
że w Twoim imieniu nam przebacza, że rozdaje nam Twoje Ciało, przytul go z miłością jak Jana do swego serca.
Jezu, ześlij na niego Twojego Ducha Świętego i obdaruj go Twoimi darami.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar RADY, aby we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar MĘSTWA, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły go od Ciebie oderwać.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar POBOŻNOŚCI, aby zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar BOJAŹNI BOŻEJ, aby lękał się grzechu, . który Ciebie, o Boże, obraża…
wg Jana Pawła II – 2004 r.
Ojcze nasz,.. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO O JEGO DARY DLA KAPŁANA

 

Duchu Święty, proszę Cię
o dar MĄDROŚĆ! do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar ROZUMU do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej.
Duchu Święty, proszę Cię
o dar UMIEJĘTNOŚCI, aby w życiu kierował się zasadami tejże wiary.

 

 

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KAPŁANÓW

 

Maryjo, Matko Chrystusa – Kapłana, Matko kapłanów na całym świecie,
Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób, bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna.
Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi, a teraz wstawiasz się za nami w niebie.
Błagamy Cię, weź w szczególną opiekę księdza