Ogłoszenia

2 Niedziela zwykła – 17.01.2010

Wprowadzenie.

Powołani przez Chrystusa, gromadzimy się w naszej świątyni,  aby w Dzień Święty słuchać Pana, karmić się Jego Słowem i Najświętszym Ciałem oraz przeżyć radość wspólnego spotkania w braterskiej miłości i jedności.

Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o  Jedność Chrześcijan, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Wy jesteście tego świadkami”. Prośmy zjednoczenie wyznawców Chrystusa,  aby chrześcijaństwo niosło światu dar jedności i pokoju. Módlmy się również za młodzież i dzieci, które rozpoczęły okres ferii zimowych.

Ogłoszenia.

  1. Dzisiaj ze względu na duszpasterskie odwiedziny wiernych nie będzie Nieszporów niedzielnych.
  2. Od poniedziałku powracamy do stałego porządku odprawiania Mszy Świętych wieczornych o godz. 18.00.
  3. W czwartek, 21 stycznia przypada Dzień Babci, a w piątek, 22 stycznia Dzień Dziadka.  Doceńmy ich trud i poświęcenie dla nas i naszych rodzin.  Postarajmy się chociaż drobnym gestem wyrazić naszą wdzięczność, a zwłaszcza poprzez pamięć w modlitwie i ofiarowanie Komunii Świętej.
  4. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja w czwartek od godz. 17.00.  Odpowiadając na prośbę Ojca Św. zachęcamy do licznego udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnej modlitwie o pokój dla świata i jedność wszystkich chrześcijan.
  5. Rozpoczęły się ferie zimowe i czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży.  Grupa Maryjna, Ministranci i Lektorzy wyjeżdżają  na wspólny wypoczynek w góry, pod opieką Siostry i Księdza.
  6. Dzisiaj odwiedzimy z błogosławieństwem kolędowym wiernych mieszkających przy ulicy Bytomskiej 11 i 16 oraz Alei Kijowskiej 30,32,34.  Zgodnie z planem, na czas ferii, od najbliższego poniedziałku nastąpi przerwa w odwiedzinach duszpasterskich.
  7. Zachęcamy dorosłych, młodzież i dzieci do pogłębiania wiedzy religijnej przez lekturę  prasy katolickiej którą można nabyć pod chórem.

Umocnieni słowem Bożym oraz Ciałem Pańskim idźmy do naszych domów.  Niech codzienne zajęcia, wypoczynek i podejmowane wyzwania staną się dla nas okazją do rozwoju duchowego i fizycznego, a Bóg w Trójcy Świętej Jedyny niech nam błogosławi.