Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu – 18.02 2024

W dniu dzisiejszym serdecznie zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. 

  1. W czwartek przypada święto Katedry św. Piotra apostoła.
  2. W piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej: rano o godz. 9.00 (połączona z Mszą św.) oraz o 17.30 na którą zapraszamy młodzież i dzieci.
  3. Serdecznie zapraszamy do parafialnego Chóru „Salawa”. Wspólnym śpiewem pragniemy brać czynny udział, w sprawowanej liturgii w naszym kościele.  Propozycję kierujemy do rodzin, par małżeńskich, oraz do młodzieży naszej parafii. Chętnych zapraszamy na próbę w poniedziałek o godz. 17:00 w sali dolnego kościoła.
  4. W przyszłą niedzielę zostaną zebrane ofiary do puszek na dzieła sakralne związane z osobą św. Jana Pawła II.
  5. Jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz specjalne wydanie „ Gość Extra” poruszającego tematykę Wielkiego Postu w cenie 14 zł. Gazety są wyłożone na stoliku pod zegarem.