Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie: Niedziela Miłosierdzia Bożego – 11.04.2021r.

W Uroczystość Bożego Miłosierdzia, pragniemy z ufnością otworzyć nasze serca na przyjęcie daru zbawienia.  Jednocześnie chciejmy okazywać sobie miłosierdzie przez dar przebaczenia i wrażliwość na potrzeby ubogich.

  1. Dnia 14 kwietnia 2021 r. obchodzić będziemy ustanowione przez Sejm RP Święto Chrztu Polski.
  2. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone maseczki ochronne. Jednocześnie zachęcamy aby pamiętać o środkach ochrony osobistej w czasie pandemii.
  3. W przyszłą niedzielę, na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, będzie możliwość wsparcia ubogich naszej parafii. Na ten cel zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek.
  4. W minionym tygodniu Pan powołał do wieczności śp. Barbarę Konik z ul. Zakątek, śp. Jolantę Kicka z Al. Kijowskiej, śp. Krystynę Gunther z Mazowieckiej i śp. Jana Drzyzgę z Mazowieckiej.