Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie: III Niedziela Wielkanocna – 26.04.2020

  1. Zgodnie z decyzją władz w liturgii sprawowanej w naszym kościele może  brać udział ok. 40 wiernych  (nasz kościół górny ma powierzchnię 600 m2).  Podczas liturgii muszą być zachowane normy bezpieczeństwa (właściwe odległości od poszczególnych osób, maseczki zakrywające usta i nos oraz Komunia św. przyjmowana na rękę).
  2. W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. O godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy o ustanie zarazy.
  3. Spowiedź święta będzie sprawowana w dwóch salach dolnego kościoła. Rano od godz. 6.30, a popołudniu od godz. 17.00 (z zachowaniem norm bezpieczeństwa).
  4. W I piątek po Mszach świętych nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ze względu na panującą sytuację, nie możemy odwiedzać chorych w domach . Jednak istnieje możliwość telefonicznego wezwania kapłana w nagłych wypadkach by udzielił sakramentów świętych. 12/ 637 65 24
  5. Od piątku 1 maja zapraszamy na nabożeństwa majowe o godz. 17.30 .
  6. W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. za duszę śp. ks. Jana Kowalika w 1 rocznicę jego śmierci .
  7. Przy okazji ogłoszeń serdecznie dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i troski kierowane pod adresem Duszpasterzy naszej parafii . Chcemy także podziękować za wszystkie dokonane wpłaty na rachunek bankowy oraz ofiary składane na bieżące funkcjonowanie parafii. 
  8. W minionym tygodniu Pan powołał do wieczności śp. Tomasza Kowalaka z Grottgera.