Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie: Niedziela Bożego Miłosierdzia – 19.04.2020

     Z najgłębszą pokorą wypowiadamy w tych dniach słowa modlitwy: „ Miej miłosierdzie dla i całego świata”. Serdecznie prosimy Parafian , aby w dniu dzisiejszym na głos dzwonów naszego kościoła o godz. 15.00,  odmówić w naszych domach Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

     Zachęcamy do udziału w liturgii przy pomocy środków masowego przekazu.  Na stronie internetowej naszej parafii www.anielasalawa.pl będzie transmitowana liturgia z naszego kościoła: w niedzielę 19 kwietnia: Msza św. o godz. 10.30 i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.

  1. Zgodnie z nakazem władz, od poniedziałku będzie możliwość udziału w Mszach świętych i  nabożeństwach w naszym kościele.  Zgodnie z decyzją będzie w nich mogło wziąć udział ok. 40 osób (nasz kościół górny ma powierzchnię 600 m2).  Podczas liturgii muszą być zachowane normy bezpieczeństwa (właściwe odległości od poszczególnych osób, maseczki zakrywające usta i nos oraz Komunia św. przyjmowana na rękę).
  2. W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. O godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy o ustanie zarazy.
  3. Spowiedź święta od poniedziałku 20 kwietnia, będzie sprawowana w dwóch salach dolnego kościoła. Rano od godz. 6.30, a popołudniu od godz. 17.00 (z zachowanie norm bezpieczeństwa).
  4. W możliwie krótkim czasie, z uwzględnieniem rozwoju sytuacji w naszym kraju, zostaną podane informacje dotyczące uroczystości I Komunii św. w naszej parafii.
  5. Składam serdeczne podziękowania za wszelkie wpłaty na konto naszej parafii. Pozwala to pokrywać bieżące potrzeby.