Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela – XI. zwykła – 14.06.2015

Wprowadzenie:   Pan Jezus mówi w przypowieściach o królestwie Bożym, posługując się obrazem ziarna wrzuconego w ziemię. Ziarnem jest słowo Boże, które również dzisiaj Bóg kieruje do nas. To słowo przypomina nam o rzeczywistości, która przekracza nasze wyobrażenia. Wsłuchajmy się uważnie w to, co mówi Pan Bóg, aby ziarno Słowa Bożego mogło w nas wzrastać i urzeczywistniać królestwo Boże w naszym życiu.

Ogłoszenia

  1. Dzisiaj: zmiana tajemnic różańcowych i Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca i Apostolatu MARGARETKA o godz. 16.30, nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o g. 17.30! Również dzisiaj dekanalny Piknik Światowych Dni Młodzieży przy kościele Św. Szczepana od godz. 14.00. Także dzisiaj: koncert naszego parafialnego Chóru SALAWA – po Mszy Św. o godz. 10.30!
  2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i godnego przeżycia uroczystości i Oktawy Bożego Ciała. „Bóg zapłać!”: Księżom za zaangażowanie, Siostrze Marii, Chórowi „Salawa”, Służbie Liturgicznej: Lektorom i Ministrantom, Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Maryjnej, noszącym chorągwie, figury i baldachim, Panu Organiście, Panom Kościelnym, przygotowującym ołtarze, członkom Żywego Różańca i Akcji Katolickiej. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Rodziców i dzieci, zwłaszcza sypiących kwiatki oraz wszystkich uczestniczących w uroczystościach – jeszcze raz serdeczne: „Bóg zapłać!”
  3. W nowym tygodniu: *Codziennie, po Mszy Św. wieczornej: nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa – zapraszamy serdecznie! *W środę modlitewne spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. o godz. 19.30 w kaplicy dolnego kościoła. *Czwartek – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 – zapraszamy do wspólnej i indywidualnej modlitwy przed Chrystusem Eucharystycznym.
  4. Zapraszamy na spotkania młodzież gimnazjalną w ramach przygotowań do Sakramentu Bierzmowania: klasy I. – wtorek, godz. 19.30; klasy II. – środa, godz. 19.30 – prosimy o obecność wszystkich zainteresowanych!
  5. Już dzisiaj składamy serdeczne: „Bóg zapłać!” za ofiary, które zechcecie złożyć na tacę przyszłą niedzielę, a które pomogą pokryć koszty budowy organów w naszym kościele – dziękujemy za zrozumienie i życzliwość!
  6. Polecamy – zachęcając do lektury – prasę katolicką dostępną w naszym kościele. Pod chórem wyłożonych jest kilka egzemplarzy książki: wspomnień z Madagaskaru, opisujących pracę Ks. Józefa Klatki CM – który przed tygodniem głosił Słowo Boże w naszej Wspólnocie, dzieląc się doświadczeniem wieloletniej pracy na Czerwonej Wyspie.
  7. Życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom, świętującym w tym tygodniu – wśród nich Ks. Augustynowi, obchodzącemu w przyszłą niedzielę, rocznicę święceń kapłańskich – składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Niech Boże błogosławieństwo będzie umocnieniem dla nas w walce ze złem, które nieustannie zagraża ziarnu słowa Bożego.