Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela – XI. Zwykła – 16.06.2013

Wprowadzenie: 

Każda Eucharystia przypomina nam o niezgłębionej tajemnicy miłości Boga do człowieka, który poświęcił swego Jednorodzonego Syna, aby przez Mękę na krzyżu wyzwolił nas z niewoli grzechu i otworzył nam bramy nieba. Msza święta jest aktualizacją tej tajemnicy, która miała miejsce na krzyżu. Eucharystia dla każdego chrześcijanina jest lekcją przebaczenia i miłości nieprzyjaciół. Tylko ten prawdziwie kocha, kto potrafi z całego serca wybaczyć winę swojemu bliźniemu.

Ogłoszenia:

  1. Dzisiaj: w czasie Mszy Św. o godz. 12.00, grupa naszych młodych parafian otrzyma Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Biskupa Damiana Muskusa – polecamy Ich Waszej modlitwie, aby faktycznie stawali się dojrzałymi uczniami i świadkami Chrystusa. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa dzisiaj o godz. 17.30. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe odprawiane w dni powszednie po Mszy Św. wieczornej.
  2. W tym tygodniu: *Msza Św. Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. w kaplicy dolnego kościoła – w środę, o godz. 19.30; w czwartek – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00.
  3. W przyszłą niedzielę, 23. czerwca w obecności Episkopatu Polski w czasie uroczystej Mszy Św. o godz. 10.00 zostanie poświęcony Kościół Bł. Jana Pawła II w krakowskim Centrum „Nie lękajcie się!”. Uroczystość będzie połączona z jubileuszem 50-lecia kapłaństwa kard. Stanisława Dziwisza, biskupa Jana Zająca i biskupa Tadeusza Rakoczego oraz 25. rocznicy sakry biskupiej kardynała Kazimierza Nycza i biskupa Jana Szkodonia. Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich będzie obchodził biskup Grzegorz Ryś, zaś 20-lecie kapłaństwa uczci biskup Damian Muskus OFM.
  4. Również w przyszłą niedzielę w czasie Mszy Św. o godz. 12.00 chcemy modlić się w intencji naszych Solenizantów: Ks. Jana Kowalika CM i Ks. Jana Tworzydło CM – zapraszamy serdecznie! Czerwiec to w naszym Zgromadzeniu czas zmian personalnych, nie ominęły one w tym roku naszej Wspólnoty Parafialnej. Żegnamy, podejmujących nowe posługi, Księży: Jacka i Pawła – za tydzień, w czasie Mszy Św. o godz. 10.30 będziemy dziękować za Ich obecność w naszej Wspólnocie i prosić o potrzebne łaski do nowych zadań w Zgromadzeniu.
  5. Polecamy prasę katolicką: w Gościu Niedzielnym – szczegółowe omówienie raportu przygotowanego przez ks. prof. Dariusza Walendzika z Uniwersytetu Opolskiego, który przedstawia proces zaboru kościelnego mienia w latach 1945-1989. Ks. profesor po raz pierwszy w Polsce policzył wszystko, co Kościołowi zabrano i to co zwrócono. Wbrew powszechnej opinii, bilans rewindykacji majątkowych jest dla Kościoła niekorzystny. Kościołowi nie zwrócono ponad 62 tys. hektarów ziemi. Jest również okolicznościowa gazeta: „Carolus”, poświęcona Nawiedzeniu Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii i całym Dekanacie Bronowickim – zachęcamy do lektury!
  6. Życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia. Wszystkim Zacnym Solenizantom i Jubilatom, świętującym w tych dniach, składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Niech Boże błogosławieństwo uzdolni nas do miłości Jezusa, abyśmy również i my potrafili kochać i przebaczać tak jak Jezus.