Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela – I. Wielkiego Postu – 17.02.2013

Wprowadzenie:

Niebo nie zaczyna się od momentu śmierci człowieka, ale zaczyna się wtedy, kiedy serce ludzkie wybiera Boga. Bóg robi wszystko, abyśmy Go pokochali, abyśmy uczynili Go Panem naszego życia. Wielki Post jest czasem, abyśmy po raz kolejny wybrali Jezusa, postawili Go na pierwszym miejscu w życiu kapłańskim, małżeńskim i rodzinnym. Ten święty czas jest znakiem i zbawczym wydarzeniem, które może odmienić oblicze naszej szarej codzienności. Musimy wybrać się razem z Jezusem na pustynię naszego serca, aby tam usunąć chwast; oddzielić dobro i zło, aby w ten sposób na nowo wybrać Boga – Życie, które nigdy się nie kończy.

Ogłoszenia:

  1. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. W Polsce za udział w Gorzkich Żalach oraz Drodze Krzyżowej można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
  2. W czwartek – wystawienie i wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Również w czwartek spotkanie Kręgów Biblijnych o godz. 19.00. *Piątek – nabożeństwa Drogi Krzyżowej: dla dzieci o g. 16.45, dla dorosłych o godz. 9.00 i 18.30, dla młodzieży i dorosłych o godz. 19.30. Także w piątek Msza Św. i spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Seminarium i Misji – o godz. 18.00.
  3. Przyszła niedziela będzie tradycyjnie w Kościele polskim Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku przeżywać ją będziemy pod hasłem: „Pomagajmy Misjonarzom w Roku Wiary”. Przed kościołem zbierane będą do puszek ofiary na pomoc polskim misjonarzom.
  4. W tym tygodniu kolejne spotkania formacyjne dla młodzieży gimnazjalnej w ramach przygotowań do Sakramentu Bierzmowania.
  5. Prasa katolicka dostępna w naszym kościele w znacznej mierze poświęcona jest szczególnemu wydarzeniu, którym jest rezygnacja Ojca Św. Benedykta XVI – zachęcamy do lektury. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są foldery z informacjami o zbliżających się ważnych wydarzeniach w naszej Wspólnocie – prosimy o zabranie, także dla bliźnich.
  6. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne szkoły podstawowej nr 34 zapraszają na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się w sobotę, 23. lutego, w godz.: 11.00 – 13.30.

 

  Niech Boże błogosławieństwo które za chwilę przyjmiemy prowadzi nas na drogach życia, abyśmy zawsze i wszędzie wybierali Jezusa, który jest Jedynym gwarantem naszego zbawienia.