Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela – 19.08.2012. – XX. Zwykła

Wprowadzenie

Zgromadzeni wokół ołtarza Jezusa Chrystusa, chcemy złożyć Bogu Najświętszą Ofiarę. Sam Zbawiciel kieruje do nas słowo, które jest duchem i życiem oraz zaprasza, abyśmy spożywali Jego Ciało i Krew. Stańmy więc z wiarą przed Panem i otwórzmy nasze serca na Jego słowo i dar Eucharystii.

Ogłoszenia

1. Dzisiaj zapraszamy na Nieszpory niedzielne o godz. 17.30.

2. W nowym tygodniu: *Jutro, w poniedziałek – wspomnienie Św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła. *Wtorek – wspomnienie Św. Piusa X, papieża. *Środa – liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. *Czwartek – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 – serdecznie zapraszamy! *Piątek – Święto Św. Bartłomieja, Apostoła. *Sobota – comiesięczny dzień skupienia i modlitwy dla wszystkich, którzy podjęli Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego: wspólny różaniec od godz. 17.30, o 18.00 – Msza Św.

3. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w czasie Mszy Świętych będziemy odnawiać Akt Zawierzenia Narodu Matce Bożej.

4. Uroczystość odpustową w naszej Wspólnocie Parafialnej ku czci Bł. Anieli Salawy obchodzić będziemy w niedzielę, 9. września.

5. Serdeczne: „Bóg zapłać!” za ofiary składane do skarbon przy wyjściu z kościoła: na pomoc w zakupie podręczników i pomocy szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin uboższych w naszej Wspólnocie Parafialnej.

6. Polecamy prasę katolicką – dostępną w naszym kościele i zachęcamy do lektury.

7. Życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia, wszystkim wyjeżdżającym jeszcze za zasłużony urlop, życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku. Zacnym Solenizantom i Jubilatom, świętującym w tym tygodniu, składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Umocnieni Bożą Mądrością i pokrzepieni Ciałem i Krwią Zbawiciela wróćmy do naszej codzienności i głośmy Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię w naszych domach, rodzinach, w sąsiedztwie i w miejscach pracy. Niech w tej misji umacnia nas błogosławieństwo Trójjedynego Boga.