Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – niedziela – VI zwykła – 13.02.2011

Wprowadzenie

Przychodzimy do ołtarza, na którym codziennie ponawia się ofiara Chrystusa. Dziś przyszliśmy, by uświadomić sobie wymagającą wolność człowieka. „Przed ludźmi życie i śmierć, co się podoba, to będzie ci dane\”. Bóg obdarzył nas wolnością. Otrzymaliśmy wolną wolę, możność wyboru dobra lub zła, życia bądź śmierci. Nasza obecność na tym świętym zgromadzeniu jest znakiem, że wybieramy życie. Słowo Boże i Eucharystia daje nam nowe życie, zapoczątkowuje chwałę, której „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało\”. Przyjmijmy pokarm Chrystusowego Ciała. I pomyślmy: „jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują\”.


Ogłoszenia

1. Dzisiaj: zmiana tajemnic różańcowych i Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca i Apostolatu MARGARETKA o godz. 16.30, nieszpory niedzielne, o godz. 17.30 – zapraszamy, do wspólnej modlitwy śpiewem psalmów.
2. Spotkanie Stowarzyszenia Miłosierdzia rozpocznie się Mszą Św. o godz. 18.00 w środę!
3. Czwartek – Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa i wspólna adoracja od godz. 17.00 – zapraszamy serdecznie.
4. Na czuwanie modlitewne Wspólnoty Królowej Pokoju zapraszamy w piątek o godz. 19.00 w kaplicy dolnego kościoła.
5. Zapraszamy wszystkich należących do Duszpasterskiej Rady Parafialnej na spotkanie w piątek – rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 18.00.
6. Spotkanie i Msza Św. dla Rodziców i Dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w naszym kościele – w przyszłą niedzielę o godz. 16.30 – w dolnym kościele.
7. Również z przyszłą niedzielę naszymi modlitwami i ofiarami będziemy wspierać budowę kościoła p.w. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, Kliny – Zacisze.
8. Skończyły się ferie – przypominamy więc gimnazjalistom z klas III o spotkaniach formacyjnych przed Sakramentem Bierzmowania: we wtorek i czwartek o godz. 19.00.
9. Pragniemy jeszcze raz zachęcić do skorzystania z możliwości pomocy najuboższym w naszej Wspólnocie Parafialnej, poprzez dokonanie odpisu 1% od podatku dochodowego dla Konferencji Św. Wincentego a Paulo lub Stowarzyszenia Miłosierdzia. Dokładne informacje podane są na ulotkach wyłożonych na półkach z prasą katolicką, na plakatach i stronie internetowej parafii – z góry szczere: „Bóg zapłać!” za włożony trud i dar serca!
10. Jeszcze raz przypominamy i zapraszamy na pielgrzymkę do Włoch na beatyfikację Jana Pawła II. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakrystii lub kancelarii.
11. Zachęcamy do pogłębiania wiary i wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, którą można nabyć pod chórem – polecamy.

Niechaj ta święta liturgia, w której uczestniczyliśmy, pozwoli nam postępować drogą przykazań i drogą miłości. Niech umocni nas w tym Boże błogosławieństwo!