Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela – II Zwykła – 16.01.2011.

Wprowadzenie

Przez wiarę jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie, by inni uwierzyli, a zbawienie jakie dał nam Bóg dotarło na cały świat. Obmyci wodą chrztu i umocnieni Duchem Świętym stajemy przed ołtarzem, aby moc tej Ofiary uczyniła nas apostołami Chrystusa — Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Niech nasze dzisiejsze Zgromadzenie Eucharystyczne będzie okazją do dziękczynienia i uwielbienia Boga za Apostoła naszych czasów: Błogosławionego Jana Pawła II – za ogłoszenie, w miniony piątek, przez Ojca Św. Benedykta XVI Jego uroczystości beatyfikacyjnych na dzień: 1. maja bieżącego roku.

Rozpoczynamy także Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42)”. Prośmy o zjednoczenie wyznawców Chrystusa, aby chrześcijaństwo niosło światu dar jedności i pokoju.

 

Ogłoszenia

1. Dzisiaj: w związku z trwającymi odwiedzinami duszpasterskimi, nie będzie nabożeństwa o godz. 17.30, starajmy się ten czas wykorzystać na wspólne kolędowanie w naszych Rodzinach.
2. Intencje związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, towarzyszyć nam będą w tych dniach zwłaszcza w czasie Mszy Św. wieczornych i nabożeństw – na które serdecznie zapraszamy!
3. W środę – Msza Św. o godz. 15.30 i spotkanie Konferencji Św. Wincentego a Paulo – zapraszamy wszystkich należących do tej parafialnej wspólnoty.
4. W najbliższy czwartek po Mszy Św. o godz. 15.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja do godz. 17.00.
5. W piątek, 21.01. przypada Dzień Babci, a w sobotę, 22.01. – Dzień Dziadka. Doceńmy ich trud i poświęcenie dla nas i naszych rodzin. Postarajmy się chociaż drobnym gestem wyrazić naszą wdzięczność, a zwłaszcza przez pamięć w modlitwie i ofiarowanie Komunii Św.
6. Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe spotkania i modlitwy. W najbliższym czasie, niosąc błogosławieństwo Boże pragniemy odwiedzić Parafian mieszkających przy ulicach: Wrocławskiej, Kazimierza Wielkiego i Mazowieckiej – polecamy Waszym modlitwom ten szczególny czas.
7. W imieniu społeczności seminaryjnej i Księdza Rektora przekazujemy serdeczne zaproszenie na Uroczystości Odpustowe ku czci Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, które rozpoczną się w przyszłą niedzielę, 23.01. Mszą Św. o godz. 11.30, w kościele seminaryjnym przy ulicy Stradomskiej, sprawowaną przez JE Kardynała Stanisława Dziwisza.
8. Jeszcze jedno zaproszenie: do naszego kościoła – za tydzień: w niedzielę o godz. 17.00 koncert kolęd i pastorałek pod tytułem: „Kolęda poezją pisana” – to oryginalne połączenie tekstów znanych poetów polskich z przepięknymi polskimi kolędami – serdecznie zapraszamy!
9. Jeszcze w tym tygodniu, ze względu na kolędę Msze Św. wieczorne w dni powszednie: od poniedziałku do piątku o godz. 15.30.
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą można nabywać, jak zawsze pod chórem – polecamy!

Aby Boże zbawienie dotarło aż po krańce ziemi i aby ludzie dzisiaj wiedzieli, kim jest Jezus z Nazaretu, potrzebne jest nasze świadectwo. Bóg nam błogosławi, abyśmy byli święci jak Jan Chrzciciel i ukazywali swym życiem Jezusa Chrystusa, który przez nas dalej zbawia, kocha i przebacza.