Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego – \”Zawisza\”

1. Kim jesteśmy?

1.1. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza\” Federacja Skautingu Europejskiego jest ruchem wychowawczym, posługującym, się metodą harcerską opartym na zasadach religii rzymsko-katolickiej oraz uczestniczącym w wielkiej wspólnocie wiary i działania, jaką jest Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy – Federacja Skautingu-Europejskiego, który zgodnie z prawem kanonicznym ma status prywatnego stowarzyszenia wiernych świeckich na prawie papieskim. SHK – „Zawisza\” FSE posiada też osobowość prawną w świetle prawa kanonicznego, zgodnie z którym jest krajowym prywatnym stowarzyszeniem wiernych świeckich.

1.2. Skauting chce wychowywać Człowieka Wiary, syna Kościoła.

1.3. Skauting, jako metoda wychowawcza obejmująca całego człowieka, chce wychowywać młodych we wszystkich sferach; stąd przywiązuje wagę nie tylko do formacji osobistej, ale również społecznej, ucząc miłości Ojczyzny, poczucia honoru, prawdziwej wierności, szacunku dla danego słowa, poczucia odpowiedzialności obywatelskiej w ramach wspólnot doczesnych. •

1.4. Skauting chce wychowywać do \”kontemplacji\” i poczucia \”sacrum\”2

2. Okoliczności powstania środowiska przy parafii bł. Anieli salawy w krakowie

2.1. Podczas wizyty papieskiej w sierpniu 2002 roku, harcerze z SHK – Zawisza – FSE z całego kraju nocowali w budynku liceum znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie parafii, dzięki czemu dali się poznać jako wartościowa propozycja dla młodych ludzi.

2.2. Proboszcz parafii bł. Anieli Salawy ks. Józef Kapias zaproponował jedną z niedziel w styczniu 2003 roku jako dzień promocji SHK – Zawisza – FSE w parafii. W dniu 12 stycznia 2003 każda z niedzielnych mszy świętych odbyła się w asyście pocztu sztandarowego harcerzy i harcerek z Radomia, Skarżyska-Kamiennej, Puław. Homilie ukazujące ewangeliczną głębie SHK – Zawisza- FSE wygłosił ks. Tomasz Gaik z parafii bł. Annuarity z Radomia.

2.3. Rodziny Państwa Starowicz, Wolak, Czerwińskich, Talaga, Bednarek, Król, Pyzió, Kruczek zaangażowały się od zarania inicjatywy ruchu harcerskiego popierając udział swoich dzieci w zbiórkach harcerskich oraz pomagając w organizacji wyjazdów.

2.4. Organizatorami pierwszych zbiórek byli: Joanna Janek, Magdalena Kucio, Karolina Wawer – instruktorki z Puław studiujące, w Krakowie oraz Marcin Maczuga – wędrowik z Puław studiujący w Krakowie, a także Piotr Synowiec – socjolog, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od maja 2002r mieszkający w Krakowie.

2.5. Duszpasterzami środowiska harcerskiego zostali: ks. Andrzej Siemiński, a od września 2003r. ks. Jacek Hareńczyk.

3. Regularne spotkania grup harcerskich

Zbiórki odbywające się średnio dwa razy w tygodniu, zawierają każdorazowo elementy gry i przygody będące okazją do zdobywana kolejnych umiejętności oraz integracji zastępu (harcerze) lub szóstki (wilczki). Element formacji religijnej wprowadza geszczący na zbiórkach ksiądz duszpasterz oraz nauka ministrantury.

4. Wydarzenia ponadregionalne w których uczestniczyło śrowodisko SHK -Zawisza – fse z parafii bł. Anieli Salawy

4.1. Harce Majowe o zasięgu ogólnopolskim w Żelazku koło Ogrodzieńca (woj. śląskie) 1 — 3 maja 2003r.

4.2. Obóz letni Gromady Radomskiej oraz Gromady Krakowskiej w Mostach k.Skarżyska – Kamiennej, lipiec 2003r.

4.3. EUROJAM – ogólnoeuropejski zlot ponad 9tysięcy skautów i przewodniczek w Żelazku, sierpień 2003r.

4.4. Wielkie Łowy – ogólnopolski zjazd Gromad Wilczków koło Rawy Mazowieckiej, 1-3 maj 2004r.

4.5. Obóz letni Gromady z Rawy Mazowieckiej oraz Gromady Krakowskiej w Wiśle, lipiec 2004r.

4.6. Zimowisko Gromady Wilczków w Zakopanem wspólne z grupami parafialnymi w lutym 2005r.

5. Aktualny stan liczebny grup harcerskich oraz perspektywy rozwoju

5.1. 1-sza Krakowska Gromada Wilczków św. Wincentego została oficjalnie uznana za jednostkę Federacji Skautingu Europejskiego w dniu 16 czerwca 2004r. Na dzień 9 kwietnia Gromada liczy 13 chłopców w wieku 7 do 12 lat. Celem Gromady jest kontynuacja formacji nowo przyjętych chłopców i przygotowanie obecnych uczestników do zajęć harcerskich.

5.2. Harcerze działający w sześcioosobowym zastępie przygotowują się pod wodzą zastępowego Dominika Czerwińskiego do udziału w ogólnopolskich Harcach Majowych.

5.3. Harcerki reprezentowane przez studentki oraz 3 uczestniczki ze Szkoły Podstawowej nie wypracowały jeszcze stałego składu osobowego.

5.4. Od września planowane jest uruchomienie gałęzi wędrowników, oferującej zajęcia dla licealistów.