Oaza Młodzieżowa i Oaza Dzieci Bożych

1. Kim jesteśmy?

Oazowy Ruch Światło-Życie jest grupą wcielającą w życie młodych ludzi idee proponowane przez twórcę tego ruchu – ks. Franciszka Blachnickiego. Ruch oparty jest na metodzie 15-dniowych rekolekcji wakacyjnych grup Oazy Nowego Życia oraz Oazy Dzieci Bożych. Do rekolekcji uczestnicy przygotowują się pod opieką Księdza Moderatora oraz animatorów przede wszystkim poprzez regularną całoroczną formację przygotowującą do poszczególnych stopni. Celem Ruchu jest formacja dojrzałego chrześcijanina jako nowego człowieka w Chrystusie. Światło Chrystusowej Ewangelii ma oświetlać nasze życie. Cel ten jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele. Ewangelizacja -katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło – Życie na wszystkich poziomach formacji. Praca w grupach uzupełniana jest przez służbę w różnego rodzaju diakoniach -diakonii: muzycznej, modlitwy, miłosierdzia, naukowej, plastycznej, liturgicznej, teatralnej.

2. Okoliczności powstania ruchu oazowego przy parafii bł. Anieli Salawy w Krakowie

Ruch Oazowy działa przy naszej parafii od 7 lat, skupiając w swoich kręgach dzieci oraz młodzież. Powstał spontanicznie, ze zgłaszanej przez młodzież potrzeby utworzenia przy parafii takiej grupy. Charakter oazowy tworzącej się grupie nadał posługujący w tym czasie w naszej parafii ks. Dariusz Okoński. Po wyjeździe ks. Darka Ruch Oazowy przejął pod opiekę ks Janusz Oćwieja. Od niedawna naszym moderatorem jest Ksiądz Waldemar Sinicki.

3. Regularne spotkania oazy przy parafii bł. Anieli Salawy w Krakowie

Spotkania formacyjne, odbywają się raz w tygodniu, w grupach przed poszczególnymi stopniami, prowadzone są przez animatorów którzy ukończyli formację oraz kurs dla animatorów. Spotkania odbywają się w małym gronie, aby móc się modlić, wspólnie rozważać Słowo Boże, rozmawiać, na wyznaczone tematy, poznawać bliżej Boga i siebie. Te chwile pozwalają nam poznać prawdę o sobie samym. Spędzając wspólnie czas, radujemy się w Duchu Świętym, razem Śpiewamy, bawimy się i modlimy. Staramy się służyć nawzajem pomocą i dobrym słowem. Oaza Dzieci Bożych to wspólne poznawanie Boga poprzez śpiew, modlitwę i formację, ale także radosna zabawa. Także raz w tygodniu spotykamy się na \’całościowym\’ spotkaniu, podczas którego w pierwsze piątki miesiąca przeżywamy wspólnie Eucharystię, a w kolejne wg określonego planu jednoczymy się w grach, zabawach, na czuwaniach, bądź też słuchamy konferencji przygotowanej przez naszego moderatora na tematy bliskie naszej codzienności. Jest to czas m.in. na elementy szkoły modlitwy, szkoły liturgii, poznawanie postaci świętych, czy odpowiedzi na trudne dla nas pytania. Regularnie gromadzimy się też na diakonii muzycznej, oraz na niedzielnej Eucharystii o godz. 18tej, którą staramy się ubogacać naszym śpiewem.

4. Działalność oazy, wydarzenia regionalne oraz ponadregionalne
w których uczestniczyła oaza

Młodzież Oazowa: – przygotowuje oprawę muzyczną na niedzielnych Mszach Świętych o godz. 18tej, -prowadzi także młodzieżową Drogę Krzyżową oraz Różaniec; – zorganizowała Dni Młodzieży Parafii Bl. Anieli Salawy; – zainscenizowała m.in. „Małego Księcia\”, -brała udział w konkursie religijnym w kościele św. Szczepana* – na przeglądzie piosenki religijnej Vincentiana 2002 zajęła 3 miejsce. – w trakcie roku formacyjnego organizuje dni skupienia, Co rok, w wakacje grupy wyjeżdżają na ogólnopolskie rekolekcje misjonarskie odpowiednich stopni ONŻ lub ODB najczęściej do Odporyszowa, Krużlowej, Jaworzna, Olczy.

5. Aktualny stan liczebny oraz perspektywy rozwoju ruchu oazowego

Aktualnie wspólnota liczy 7 animatorów, 10 osobową grupę Oazy Dzieci Bożych, oraz tworzącą się od nowa ok. 10 osobową grupę uczestników Oazy Nowego Życia. Gdy ukształtuje się już jej pełny skład, powierzając naszą wspólnotę opiece bł. P.G.Frassatiemu, pragniemy powrócić do dawnej – szerszej działalności, przywrócić do życia dawne diakonie – min. diakonie miłosierdzia, zorganizować dni skupienia. W wakacje -jak co roku rozjedziemy się na poszczególne stopnie 15-dniowych rekolekcji do Jaworzna, Odporyszowa, i na Olczę.