Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela – II. zwykła – 20.01.2013

Wprowadzenie:

Jezus Chrystus jest obecny w życiu każdego człowieka, cieszy się ludzką radością, martwi się problemami strapionych i błogosławi nie tylko człowieczej pracy, zmaganiom i cierpieniom, ale również wnosi w ludzkie życie: wesele i radość. Przykładem nieobojętności Jezusa wobec trosk człowieka jest dzisiejsza Ewangelia i cudowne przemienienie wody w wino podczas wesela w Kanie Galilejskiej.      

Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Czego Bóg od nas oczekuje?”. Prośmy o zjednoczenie wyznawców Chrystusa, aby chrześcijaństwo niosło światu dar jedności i pokoju.

Ogłoszenia

  1. Dzisiaj w naszym kościele nabożeństwo kolędowe o g. 17.30 – zapraszamy do wspólnego śpiewania kolęd.
  2. Intencje związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, towarzyszyć nam będą w czasie Mszy Św. wieczornych i nabożeństw – na które serdecznie zapraszamy!
  3. W nowym tygodniu: Jutro w  poniedziałek – wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy; przypada w tym dniu Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka – doceńmy ich trud i poświęcenie dla nas i naszych rodzin. Postarajmy się chociaż drobnym gestem wyrazić naszą wdzięczność, a zwłaszcza poprzez pamięć w modlitwie i ofiarowanej Komunii Świętej. Czwartek – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17.00 – zapraszamy! Piątek – Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła – szczególny dzień dla nas, Misjonarzy: przypada w tym dniu Rocznica Założenia Zgromadzenia Misji przez Św. Wincentego a Paulo. Msza Św. w intencji Zgromadzenia Księży Misjonarzy i całej Rodziny Wincentyńskiej zostanie odprawiona o g. 18.00.
  4. W imieniu społeczności seminaryjnej i Księdza Rektora przekazujemy serdeczne zaproszenie na Uroczystości Odpustowe ku czci Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, które rozpoczną się w piątek, 25.01. Mszą Św. o g. 18.00, w kościele seminaryjnym przy ulicy Stradomskiej, sprawowaną przez JEm Kardynała Stanisława Dziwisza. W czasie Uroczystego Triduum nasz parafialny chór „Salawa” ubogaci liturgię w czasie Mszy Św. w niedzielę o g. 9.00. Szczegóły na plakacie wywieszonym na tablicy informacyjnej.
  5. W przyszłą niedzielę – po przerwie związanej z feriami – wznowione zostaną odwiedziny duszpasterskie. Plan kolędy wywieszony jest w gablocie, a także umieszczony na stronie parafii w Internecie.
  6. Parafia pragnie zorganizować w drugim tygodniu ferii zajęcia dla dzieci, które nie mogą wyjechać z miasta – zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz.: od 9.30 do 12.00 do salek parafialnych w dolnym kościele.
  7. Rozpoczyna się okres dorocznych rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Pragniemy zachęcić do skorzystania z możliwości pomocy najuboższym w naszej Wspólnocie Parafialnej, poprzez dokonanie odpisu 1% od podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego, którymi są: Konferencji Św. Wincentego a Paulo lub Stowarzyszenia Miłosierdzia. Dokładne informacje podane są na ulotkach przy wyjściu z kościoła i na tablicach informacyjnych. Uproszczona procedura wymaga wypełnienia tylko trzech rubryk w zeznaniu podatkowym, nie obciąża więc wiernych żadnymi kosztami. Zachęcamy do udziału w tej formie pomocy najuboższym, z góry dziękując za okazaną wielkoduszność.
  8. Polecamy prasę katolicką, która jest dostępna w naszym kościele!

Stągwie naszych serc podczas tej Uczty Weselnej, zostały napełnione radością i miłością Bożą, wypływającą ze Słowa i Pokarmu Zbawienia, którego nie zabrakło dla nikogo podczas tej Eucharystii. Zanieśmy tę radość i miłość wszędzie tam, gdzie w tym tygodniu będziemy, niech wszyscy zobaczą, że tylko w Bogu jest prawdziwa radość i wesele.