Ks. Jan Kowalik CM

Dnia 4 maja 2019 r. w Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu w wieku 87 lat, powołania 70, kapłaństwa 63, zmarł śp. ks. mgr Jan Kowalik CM. Urodził się 12 lutego 1932 r. w podkrakowskiej wsi Liszki w licznej rodzinie (miał sześcioro rodzeństwa). Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Niższym Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Dnia 7 października 1949 r. został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W latach 1951-1956 studiował w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 24 czerwca 1956 r. w kościele seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej.

     Jego 63-letnia posługa kapłańska obejmowała duszpasterstwo parafialne z równoczesnym prowadzeniem misji i rekolekcji w kraju jak również wśród Polonii na terenie Francji i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dlatego zaraz po święceniach kapłańskich przełożeni skierowali go do posługi rekolekcyjnej (1956-1964 Kraków-Stradom; 1967-1970 Kraków-Kleparz). W ciągu długoletniego życia przeprowadził ponad 800 serii rekolekcji i misji. Swoje doświadczenia misyjne wykorzystał podczas pisania pracy magisterskiej z zakresu homiletyki obronionej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

     Przez 12 lat był katechetą w trzech parafiach: w Sanktuarium Matki Bożej w Odporyszowie (1964-1965), w parafii św. Anny we Wrocławiu na Oporowie (1965-1967), w parafii Matki Bożej z Lourdes w Krakowie (1970-1976).

     Przełożeni dostrzegając jego umiejętności organizacyjne powierzyli mu budowę dwóch kościołów na terenie archidiecezji krakowskiej. W 1976 r. został mianowany proboszczem Parafii Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem-Olczy. Dotychczas posiadała ona jedynie dużą kaplicę urządzoną w części domu Zgromadzenia, zaś kolejnym proboszczom nie udało się wybudować potrzebnej świątyni, także ze względu na przeszkody stawiane przez komunistyczne władze po II wojnie światowej. Ks. Jan Kowalik CM pełniąc urząd proboszcza i przełożonego wspólnoty w latach 1976-1990 wybudował monumentalny kościół przy znacznym udziale miejscowych parafian oraz przy wsparciu finansowym środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych i Francji. Przy nowej okazałej świątyni powstał także Dom Misyjny przeznaczony na rekolekcje oraz wypoczynek dla duchownych i świeckich. Uporządkował i powiększył cmentarz parafialny oraz zbudował nową kaplicę cmentarną. Zadbał o odnowienie ponad 20 kapliczek przydrożnych. Wyremontował należącą wówczas do parafii olczańskiej znaną drewnianą kaplicę na Jaszczurówce. Zadbał także o inne inwestycje dla mieszkańców: remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, budynku Gminnej Spółdzielni, podmurowanie przystanków komunikacji miejskiej, a przy pomocy funduszy z miasta, wybudował 3 kilometrową drogę asfaltową z Olczy na Cyrhlę.

     We wszystkich placówkach parafialnych w których posługiwał, z wielkim sercem umiejętnie zachęcając wiernych organizował i prowadził grupy parafialne m.in. Żywy Różaniec, krucjatki (grupa maryjna dziewcząt), ministranci. W Zakopanem-Olczy przy pomocy pana Franciszka Bachledy Księdzulorza założył Parafialny Regionalny Zespół „Giewont”, dzięki któremu udało się ożywić zanikające zwyczaje i tradycje góralskiego śpiewu i tańca. To on zachęcił młode pary, aby ślub kościelny brały w strojach regionalnych.

     Po rocznym pobycie w Domu Centralnym polskiej prowincji w Krakowie na Stradomiu (1990-1991) powierzono mu budowę kolejnego kościoła – pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie. Zamieszkał w domu Zgromadzenia przy parafii Matki Bożej z Lourdes w Krakowie (1991-1996), a następnie przeniósł się do nowopowstałego domu przy kościele (1996-2015) jako budowniczy, superior wspólnoty, a po erygowaniu nowej parafii jako pierwszy jej proboszcz (1996-2001). Po zakończeniu urzędu proboszcza, pozostał w parafii jako duszpasterz, pełniąc równocześnie rozmaite urzędy w domu Zgromadzenia.

     W ostatnich latach postępującej choroby zamieszkał w Domu Zgromadzenia na Kleparzu w Krakowie i tam zmarł otoczony do końca troskliwą opieką.

     Msza św. pogrzebowa została odprawiona 9 maja 2019 r. w kościele parafialnym pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie. Przewodniczył jej i wygłosił homilię ks. bp Paweł Socha CM, emerytowany biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w koncelebrze z abpem Stanisławem Nowakiem, biskupem seniorem archidiecezji częstochowskiej (pochodzącym także z lisieckiej parafii, serdecznym przyjacielem ks. Jana) oraz ks. bpem Janem Zającem, emerytowanym biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Ten ostatni odczytał okolicznościowy list abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Obok wielu księży ze Zgromadzenia i archidiecezji krakowskiej w kościele zgromadzili się wierni z krakowskich parafii, także z liczną delegacją olczańskiej parafii.

     Zgodnie z życzeniem wyrażonym w spisanym testamencie przez śp. ks. Jana trumnę z jego ciałem złożono w grobowcu Zgromadzenia na cmentarzu Rakowickim. Tu spoczywają prochy już 220 misjonarzy zmarłych od 1868 r.