Wincentyńska Młodzież Maryjna (WMM) Parafia Bł. Anieli Salawy

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej Niepokalanej, która w nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku ukazała się w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu, młodej siostrze seminarzystce Katarzynie Laboure.

Podczas tego niezwykłego spotkania Maryja prosi Katarzynę, aby powtórzyła swojemu spowiednikowi ks. Aladel: “Pragnę aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Udzielę mu licznych łask”.

Do naszej grupy należą dzieci i młodzież. Poprzez spotkania formacyjne  staramy się kształtować siebie i uczestniczyć aktywnie w życiu parafii.  W niedzielę przygotowujemy liturgię Mszy św. Razem z Ministrantami  i Lektorami przygotowujemy okolicznościowe przedstawienia, uczestniczymy w różnych wyjazdach, dniach skupienia i rekolekcjach.

Włączamy się też w akcje parafialne.  Pomagamy również księżom w wizycie duszpasterskiej.

Spotkania

Piątek, godz. 19.00 – grupa starsza

Sobota godz. 10.00 – grupa młodsza

W każdą niedzielę Msza św. wspólna o godz. 10.30

Odpowiedzialnym za formację WMM są:

Opiekun – ks. Adam Kaganek

Animatorka – Anna Stadnicka

 

Sekretariat WMM w Polsce znajduje się w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia: ul. Warszawska 8, 31-155 Kraków,

www.mlodziezmaryjna.pl