Liturgiczna Służba Ołtarza Parafii Bł. Anieli Salawy

Stanowimy skromną wspólnotę, jest nas wszystkich 49 chłopców: 22 lektorów /w tym 9 seniorów – studentów/, 25 ministrantów i 2 kandydatów. Naszym podstawowym zadaniem jest liturgiczna oprawa Mszy św. i nabożeństw. Uczestniczymy też w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. Co roku grupa ministrantów uczestniczy w całorocznym kursie lektorskim, według programu przewidzianego w naszej Archidiecezji, kończąc go w Katedrze Wawelskiej. Razem ze Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Maryjnej i harcerzami “Zawisza” uczestniczymy w wakacyjnych wyjazdach, dniach skupienia i rekolekcjach powołaniowych.

Włączamy się też w akcje parafialne, towarzyszymy księżom w wizycie duszpasterskiej, w listopadzie liczymy uczestników niedzielnych Mszy św., uczestniczymy w kwestach i staramy się dobrze służyć naszej parafii. W pierwsze czwartki każdego miesiąca modlimy się o Boże błogosławieństwo i nowe powołania do Służby Liturgicznej Ołtarza, abyśmy z Bożą pomocą czynili to jeszcze lepiej, na Bożą Chwałę i dla pożytku wszystkich parafian, starszych i młodszych.