Kancelaria parafialna

 Kancelaria czynna jest:

 w poniedziałki i czwartki

 w godz. 18.30 – 19.30,

 oraz w środy i w soboty

 w godz. 7.30 – 8.30.

Msze św.

W niedziele i Święta

 o godzinach: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30

 Po mszy św. o godz. 7.30  Wystawienie Najświętszego Sakramentu

 

Msza Św. dla Rodziców z małymi dziećmi - w niedziele o godz. 11.00, w kaplicy dolnego kościoła.

 

W dni powszednie

o godz. 7.00 i 18.00.

Wprowadzenie.

Dzisiaj pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.  W łączności z całym Kościołem podejmujemy drogę wielkopostnej odnowy i przemiany serc, trwając na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego, pełnieniu dzieł miłosierdzia, pokuty i umartwienia.  Dziękujmy Bogu Ojcu w czasie tej Mszy Świętej za to, że w Chrystusie wyciąga do nas swoją pomocną dłoń i daje nam siłę do przezwyciężania zła.

Ogłoszenia.

1.     We wszystkie niedzielne popołudnia Wielkiego Postu gromadzimy się w świątyni, aby wspólnie śpiewać Gorzkie Żale i rozważać Mękę Pańską o godz. 17.00.  Wszystkich serdecznie zapraszamy dzisiaj do licznego udziału w tym nabożeństwie o godz. 17.00.  W Polsce za udział w Gorzkich Żalach oraz Drodze Krzyżowej można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

2.     Msza Św. i spotkanie dla Stowarzyszenie Apostolatu Cudownego Medalika we wtorek o godz. 18.00, dla Konferencji św. Wincentego a Paulo w środę o godz. 18.00., Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w czwartek o godz. 18.00, Wspólnoty Przyjaciół Seminarium i Misji w piątek o godz. 18.00.

3.      W najbliższy czwartek Wystawienie Najśw. Sakramentu, wspólna adoracja od godz. 17.00 ..

4.     Na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek: dzieci o godz. 17.00 /dzieci przynoszą ze sobą krzyże/, dorosłych o godz. 18.30,  młodzież i dorosłych / którzy nie mogą być wcześniej/  o godz. 19.30.

5.     W przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach odbędzie się Ogólnopolska akcja pomocy polskim misjonarzom, pracującym w Afryce.  Przeprowadzona będzie zbiórka ofiar do puszek na potrzeby polskich misjonarzy i misjonarek w organizowaniu działalności ewangelizacyjnej oraz realizowaniu dzieł miłosierdzia.

6.     Zachęcamy dorosłych, młodzież i dzieci do czytania prasy katolickiej, która jest do nabycia w naszym kościele.

Przed nami czas intensywnej pracy nad sobą.  Na szczęście w tym trudzie nie jesteśmy sami.  Jest z nami Bóg, który chce naszego dobra i dlatego obficie nam błogosławi.  Otwórzmy się na ten wielki dar i przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Wprowadzenie.

Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy dzisiaj czterdziestodniowy okres wielkopostnego nawrócenia.  Chcemy w ten sposób przygotować się do dobrego przeżycia tajemnicy paschalnej Chrystusa: Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.  Chcemy przeżyć nasz udział w Tajemnicy Paschalnej w ciągłym przechodzeniu ze śmierci grzechu do życia nowego w przyjaźni z Bogiem i pełnieniu Jego woli.  Aby to przeżyć musimy być mocni wiarą, nadzieją i miłością.  Takich ludzi pragnie wychować Kościół praktykowanie postu, umartwienia, wstrzemięźliwości, trzeźwości czy też przez pełnienie dobrych czynów miłości.  Prośmy również miłosiernego Boga o wybaczenie błędów i słabości w przekazywaniu całej Ewangelii.

Ogłoszenia.

1. Dzisiaj w Środę Popielcową, Msze Święte odprawiamy o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 oraz po południu o godz. 16.30, 18.00, 19.30. W czasie każdej Mszy Świętej będzie obrzęd posypania głów popiołem.

2. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły., który polega na ograniczeniu posiłków: na spożyciu w ciągu dnia jednego posiłku do syta z dopuszczeniem rano i wieczorem posiłków mniejszych.  Post ten połączony jest ze wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych.  Obowiązuje wszystkie osoby pełnoletnie, czyli od 18.00 roku życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia.  Zachowujemy go również w Wielki Piątek.

3. Od Środy Popielcowej do  pierwszej niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty.  Będziemy modlić się o dobre odprawienie rekolekcji i pojednanie z Bogiem i bliźnimi.

4. W naszej  Archidiecezji rozpoczął się okres spowiedzi i Komunii Św. wielkanocnej: trwa on do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

5. Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa i wspólna adoracja w czwartek od godz. 17.00 – 18.00. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Św. z udziałem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

6. W najbliższy  piątek odprawimy trzy nabożeństwa Drogi Krzyżowej: dla dzieci o godz. 17.00 / dzieci przynoszą ze sobą krzyże/, dla dorosłych o godz. 18.30 i dla młodzieży o godz. 19.30.

7.  Wszystkich zapraszamy do licznego udziału w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym, które odprawiamy we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.00.

Okres Wielkiego Postu to okazja do szukania dróg pojednania z Bogiem i bliźnimi.  Nie zmarnujmy tej szansy.  Przyjmijmy błogosławieństwo na dobre dni Wielkiego Postu.

Wprowadzenie.

Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą przed Wielkim Postem.  Z radością gromadzimy się przy ołtarzu Chrystusa,  by sprawować Eucharystię.  Chrystus jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem i Jemu należy się cześć i uwielbienie.  Rozpoczynając liturgię powierzmy Mu swoje sprawy, kłopoty, smutki i radości.  Otwórzmy przed Nim nasze serca, ponieważ On chce przebywać w sercach prawych i szczerych.

Ogłoszenia.

1. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych i Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca o godz. 16.30.

2. Zapraszamy na Nieszpory niedzielne o godz. 17.30.

3. W najbliższy wtorek nasza parafia podejmuje  całonocną adorację Najśw. Sakramentu w Sanktuarium  Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.  Adoracja rozpoczyna się od godz. 21.00.  Zgłoszenia chętnych przyjmujemy w zakrystii.

4. W ramach 40. godzinnego nabożeństwa przed Wielkim Postem, w poniedziałek i wtorek od godz. 17.00 – 18.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu.  Zapraszamy na wspólną Adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę różańcową o godz. 17.30.

5. W najbliższą środę – 17 lutego przypada Popielec.  W tym dniu obowiązuje post ścisły, który polega na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia; pozostałe posiłki mogą zostać ograniczone co do ilości.  Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem odprawimy o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00, 19.30. Od Środy Popielcowej rozpoczniemy kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

6. W każdy  piątek Wielkiego Postu odprawimy trzy nabożeństwa Drogi Krzyżowej:  dla dzieci o godz. 17.00 / dzieci przynoszą ze sobą krzyże/, dla dorosłych o godz. 18.30 i dla młodzieży o godz. 19.30.

7. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odprawiamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.

8. Katecheza uzupełniająca i przygotowanie do Sakr. Bierzmowania dla młodzieży licealnej, studiującej i pracującej odbywa się we wtorki o godz. 19.00.

9. Pragniemy przypomnieć o możliwości pomocy najuboższym z naszej parafii poprzez dokonanie odpisu 1% od podatku dla Stowarzyszenia Miłosierdzia lub Konferencji św. Wincentego a Paulo.  Dokładne informacje podane są na ulotkach i w gablocie.  Zachęcamy do udziału w tej formie pomocy najuboższym.

10. Zachęcamy dorosłych, młodzież i dzieci do czytania prasy katolickiej, która jest do nabycia w naszym kościele.

Potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, by nasze życie mogło wydać wspaniałe owoce i tym samym, byśmy zasłużyli na miano błogosławionych „ z dzisiejszej Ewangelii.  Przyjmijmy błogosławieństwo.

Wprowadzenie.

Gromadzimy się w Dzień Święty na sprawowanie Eucharystii,  aby z niej czerpać siłę i moc do wypełnienia zleconych nam przez Stwórcę zadań. Z wiarą i radością słuchajmy słowa Bożego i składajmy nasze dziękczynienie.


Ogłoszenia.

  1. Na Nieszpory niedzielne zapraszamy dzisiaj  o godz. 17.30.
  2. W najbliższy czwartek, 11 lutego przypada rocznica Objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes.  Kościół z woli Ojca Św. obchodzi XVIII Światowy Dzień Chorego.  Główne obchody Dnia chorego w naszej Archidiecezji odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 11. lutego o godz. 11.00.
  3. Również w tym dniu przypada  uroczystość odpustowa w kościele NMP z Lourdes.  Uroczysta Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 18.30.
  4. Adoracja i Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Wszechświata, w czwartek od godz. 17.00 – 18.00.
  5. W tym tygodniu rozpoczynamy katechezy przed Pierwszą Spowiedzią i Komunią Św. dla dzieci klas II, które w naszym kościele przystąpią do Sakramentów Świętych.  Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 9 lutego o godz. 19.00 w kaplicy dolnego kościoła.
  6. Również odbędą się kolejne spotkania dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania: dla młodzieży klas II Gimnazjum – we wtorek o godz. 19.00; dla klas I Gimnazjum – w czwartek o godz. 19.00.  Dla młodzieży klas III w czwartki i niedziele, według stałego planu.
  7. Katechezę uzupełniającą i przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży, która ukończyła już Gimnazjum, a nie przyjęła Sakramentu Bierzmowania rozpoczniemy w naszej parafii we wtorek 16 lutego.  Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
  8. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych i Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca o godz. 16.30.
  9. Zachęcamy do pogłębiania wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, którą można nabyć pod chórem.

Psychoterapeuta

Jeśli czujesz, że zabłądziłeś…….. w labiryncie uczuć i emocji – pozwól sobie pomóc

PSYCHOTERAPEUTA z doświadczeniem klinicznym zaprasza w miesiącu listopadzie na bezpłatne konsultacje do gabinetu przy ul. Lea 55 w Krakowie (Dom Katolicki) osoby indywidualne, pary, starsi, młodzież, dzieci

Rejestracja pod nr 501 642 275

Najnowsza galeria

Odwiedziło nas:

2436239
DzisiajDzisiaj1283
WczorajWczoraj1366
W tym tygodniuW tym tygodniu5664
RazemRazem2436239

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.


Nr konta Parafii:  PKO Bank Polski SA    45 1020 2892 0000 5202 0016 4350