Kancelaria parafialna

 Kancelaria czynna jest:

 w poniedziałki i czwartki

 w godz. 18.30 – 19.30,

 oraz w środy i w soboty

 w godz. 7.30 – 8.30.

Msze św.

W niedziele i Święta

 o godzinach: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30

 Po mszy św. o godz. 7.30  Wystawienie Najświętszego Sakramentu

 

Msza Św. dla Rodziców z małymi dziećmi - w niedziele o godz. 11.00, w kaplicy dolnego kościoła.

 

W dni powszednie

o godz. 7.00 i 18.00.

Wprowadzenie

Droga chrześcijanina to wierność Bogu w codziennych drobnych rzeczach.

Niech Eucharystia wspomoże nas w przywróceniu Bogu należnego Mu – pierwszego miejsca w naszym życiu.

Polecamy w tę niedzielę Panu Bogu pracowników mediów z racji Dnia Środków Społecznego Przekazu.

 

Ogłoszenia

1.  Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 17.30, odprawimy również Nowennę do Św. Wincentego a Paulo (którą rozpoczęliśmy wczoraj), przed Uroczystością Św. Wincentego, a w dalszej perspektywie – przygotowując się do Nawiedzeniem Relikwii Św. Wincentego a Paulo i Św. Ludwiki de Marillac w naszej Wspólnocie, które będzie miało miejsce na początku października.

2.  Msza Św. i spotkanie Konferencji Św. Wincentego a Paulo – w środę o godz. 18.00. Wspólnota Przyjaciół Seminarium i Misji spotyka się w piątek o godz. 18.00.

3.  W najbliższą sobotę, 25.09. – dzień skupienia i modlitwy dla wszystkich, którzy podjęli Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – zapraszamy na modlitwę różańcową o godz. 17.30 i Mszę Św.

4.  Wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja w czwartek od godz. 17.00 – zapraszamy serdecznie!

5.  Jak w latach poprzednich zapraszamy do Klubu Seniora w środy i czwartki od godz. 14.00 do 17.00.

6.  Otwarte są również salki sportowe dla dzieci i młodzieży – od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 18.00.

7.  W następnym tygodniu podamy terminy spotkań dla młodzieży przed Sakramentem Bierzmowania. Natomiast Rodziców dzieci z klas II, które w tym roku szkolnym pragną przystąpić w naszym kościele do I Komunii Św., zapraszamy na spotkanie w środę, 22.09. o godz. 19.00 – w dolnym kościele.

8.  W Dniu Środków Społecznego Przekazu szczególnie zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do lektury prasy katolickiej – dostępna, jak zawsze, na regałach umieszczonych pod chórem.

9.  Wszystkich Szanownych Jubilatów i Solenizantów świętujących w tym tygodniu ogarniamy serdeczną modlitwą i życzymy wielu łask Bożych.

Nie możemy służyć Bogu i mamonie, dlatego przyjmijmy błogosławieństwo Boże, byśmy nie stali się niewolnikami rzeczy, ale by one służyły nam i naszym braciom.

Wprowadzenie

Zgromadzeni dzisiaj w naszej świątyni z radością obchodzimy doroczną uroczystość odpustową ku czci Bł. Anieli Salawy – Patronki naszego kościoła i naszej rodziny parafialnej.         Dziękujemy Bogu za dary, którymi ją obdarzył w życiu oraz za Jej przykład wiary, nadziei i miłości Boga i bliźniego.

Uczestnicząc w tej Mszy Św. uwielbiajmy Boga, składajmy nasze dziękczynienie i prośmy przez wstawiennictwo Bł. Anieli – naszej Patronki – o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej Wspólnoty Parafialnej, dla wszystkich, którzy tu się modlą i proszą o modlitwę, dla Dobrodziejów, Fundatorów i Budowniczych naszego kościoła.

Bardzo serdecznie witamy wśród nas Ks. Prof. Stanisława Rosponda CM, z naszego Zgromadzenia, który wygłosi Słowo Boże.

 

Ogłoszenia

1. Dzisiaj uroczystą Sumę odpustową o godz. 12.00 odprawi Ks. Prof. Stanisław Rospond CM, wykładowca naszego misjonarskiego Seminarium i dyrektor wydawnictwa Księży Misjonarzy, razem z zaproszonymi Kapłanami naszego Dekanatu i Zgromadzenia.

2. Zapraszamy na odpustowe nieszpory o godz. 17.30. – będziemy się modlić w intencji całej Wspólnoty Parafialnej.

3. We wtorek, 14.09. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Msze Św. z adoracją Krzyża, o godz. 7.00 i 18.00. Uroczystości Odpustowe odbywają się w Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile. à Słowo Księdza Kardynała o Krzyżu – osobna kartka! Także we wtorek – o godz. 18.00: Msza Św. na rozpoczęcie roku formacji i spotkanie Wspólnoty Dzieci i Młodzieży Maryjnej – zapraszamy wszystkich, którzy należą do tej Wspólnoty, także Szanownych Rodziców, ale również tych którzy chcieliby do nich dołączyć – dzieci i młodzież z naszej Parafii.

4. Rozpoczął się również czas spotkań formacyjnych dla Liturgicznej Służby Ołtarza – i w związku z tym zaproszenie dla chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami i dołączyć do grona służących przy ołtarzu Panu Jezusowi – mogą się kontaktować z Opiekunem: Ks. Jackiem Hareńczykiem CM.

5. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym rozpoczyna kolejny rok formacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich należących do Wspólnoty a także tych, którzy pragną do niej dołączyć na spotkanie, które rozpocznie się Mszą Świętą we środę o godz. 19.30 w dolnym kościele.

6. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Wszechświata – w czwartek od godz. 17.00.

7. Czuwanie modlitewne Wspólnoty Królowej Pokoju w piątek o godz. 19.00 w kaplicy.

8. W sobotę, 18.09. przypada Święto Św. Stanisława Kostki – Patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy więc wszystkie dzieci i młodzież na Mszę Św. w tym dniu na godz. 18.00.

9. Już wkrótce więcej informacji dotyczących przygotowań do Sakramentów Św. – dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i dzieci z klas II i Ich Rodziców, którzy chcieliby, aby ich Pociechy przystąpiły do I Komunii Św. w naszym kościele.

10. Niech lektura prasy katolickiej pozwoli nam pogłębiać naszą wiarę, ale również poznawać naukę Kościoła – zachęcamy do lektury.

11. Życzymy radosnego odpustowego świętowania. Szanownych Jubilatów i Solenizantów tego tygodnia obejmujemy serdeczną modlitwą.

 

Boże błogosławieństwo niech nam towarzyszy w tym uroczystym dniu Odpustu i przez cały nowy tydzień – w tym duchu jej przyjmijmy!

Wprowadzenie

Niepokoją słowa Jezusa o tym, by idąc za nim mieć w nienawiści swoich najbliższych.

Pójście za Jezusem to radykalny sposób na życie, wyrzec się trzeba wszystkiego, do czego jesteśmy przywiązani. Trudne do wyobrażenia, trudne do stosowania, ale to jedyna droga do Królestwa Niebieskiego. Wsparciem dla nas i umocnieniem w takiej życiowej postawie niech będzie uczestnictwo w tej niedzielnej Eucharystii.

 

Ogłoszenia

1. Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz. 17.30.

2. W środę obchodzić będziemy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Msze Św. odprawimy o godz. 7.00 i 18.00. Również w środę, o godz. 18.00 Msza Św., a później spotkanie Stowarzyszenia Miłosierdzia – zapraszamy wszystkich należących do tej wspólnoty.

3. W czwartek, 9 września przypada wspomnienie Bł. Anieli Salawy, Patronki naszego kościoła. Po Mszy Św. o godz. 7.00 i 18.00 zapraszamy na modlitwę i adorację Relikwii Bł. Anieli.
 

4. Uroczystość Odpustową w naszej Wspólnocie Parafialnej obchodzić będziemy w przyszłą niedzielę, 12 września. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Sumie odpustowej o godz. 12.00, w intencji Parafian i wszystkich modlących się w naszym kościele oraz dobrodziejów, z udziałem zaproszonych kapłanów naszego dekanatu i Zgromadzenia Misji. Sumę odpustową odprawi Ks. Prof. Stanisław Rospond CM – wykładowca naszego misjonarskiego seminarium i dyrektor wydawnictwa Księży Misjonarzy.

5. W najbliższy czwartek piątek i sobotę, wzorem lat ubiegłych – uroczyste Triduum ku czci naszej Błogosławionej Patronki. Zapraszamy serdecznie na wspólną modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 i Mszę Św. o 18.00. W czwartek wspólnej modlitwie przewodniczyć będą ministranci i lektorzy oraz grupa maryjna, w piątek młodzież, Odnowa w Duchu Św. i Harcerze, w sobotę zmiana tajemnic różańcowych o godz. 17.00 i Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca i Apostolatu Margaretka oraz stowarzyszeń wincentyńskich o godz. 18.00. Okazja do Sakramentu Pokuty przed Odpustem – codziennie: pół godziny przed Mszą Św. ranną i wieczorną.

6. W najbliższy piątek w czasie Mszy Św. o godz. 18.00 chcemy ogarnąć modlitwą naszych niedawnych Solenizantów – Księży Jacków: Ks. Hareńczyka CM i Ks. Kuziela CM – prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w kapłańskiej i misjonarskiej posłudze.

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – jak zawsze do nabycia po Mszy Św. pod chórem.

8. Drogich Jubilatów i Solenizantów tego tygodnia zapewniamy o pamięci modlitewnej i życzymy wielu łask Bożych i opieki Niepokalanej.

 

Umocnieni darem Eucharystii, idźmy wraz z Chrystusem w naszą codzienność, świadcząc o Nim i pomagając innym otworzyć się na Jego głos.

Wprowadzenie

Dzisiejsza ewangelia jest dla nas lekcją pokory i skromności. Jednocześnie to rachunek sumienia stawiający nas przed pytaniem o to, jak traktujemy ludzi gorzej obdarowanych przez życie: uboższych, dotkniętych chorobą, bezdomnych. Niech spotkania z nimi będą dla nas zachętą do okazania bezinteresownej miłości bliźniego.

„ Jaką miarą mierzyć człowieka?” – pyta Jan Paweł II. Jezus odpowiada nam, że pokorą. Uczestnicząc we Mszy Świętej prośmy, aby nasze słabości nie przeszkadzały nam w realizowaniu pokornego życia.

 

Ogłoszenia

1. Nieszpory niedzielne – dzisiaj o godz. 17.30 – serdecznie zapraszamy!

2. Nowy rok szkolny i katechetyczny rozpoczniemy z Bogiem – Msza Św. z uroczystym błogosławieństwem zostanie odprawiona w środę o godz. 10.30 – zapraszamy wszystkich uczniów, Szanownych Nauczycieli i Drogich Rodziców. Okazja do Sakramentu Pokuty, dla dzieci i młodzieży (tym bardziej, że w tym tygodniu przypada również pierwszy piątek miesiąca) w poniedziałek i wtorek od godz. 16.30.

3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do Sakramentu Pokuty (oprócz wspomnianych wcześniej) – w czwartek od godz. 16.30 dla dzieci z klas III, IV i V oraz dla dorosłych, w piątek, również od 16.30 dla młodzieży klas VI i szkół ponadpodstawowych – skorzystajmy, aby godnie uczcić Najświętsze Serce Pana Jezusa.

4. Msza Św. w intencji Dobrodziejów i wszystkich wpisanych do Księgi Mszy Św. Wieczystych – w czwartek o godz. 18.00. Wcześniej, od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego sakramentu i wspólna adoracja na którą zapraszamy serdecznie!

5. Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w piątek od godz. 9.00. Adresy Chorych prosimy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

6. W sobotę kolejny Wieczór Jana Pawła II, z modlitwami o wyniesienie na ołtarze naszego Wielkiego Rodaka i rozważaniami – tym razem nawiązującymi do beatyfikacji naszej Patronki: Anieli Salawy, tym serdeczniej zapraszamy na sobotę na godz. 21.00. A Uroczystość Odpustową w naszej Wspólnocie przeżywać będziemy za dwa tygodnie, w niedzielę 12 września.

7. Parafia NMP z Lourdes organizuje dwudniową pielgrzymkę autokarową do Warszawy: w dniach 11 i 12 września. Pielgrzymi wezmą udział w spotkaniu Rodziny Wincentyńskiej, uroczystościach ku czci Św. Wincentego i poświęceniu Ołtarza Ojczyzny w bazylice Św. Krzyża w Warszawie. Nawiedzą także grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki, świątynię Opatrzności Bożej i Cmentarz Powązkowski. Koszt pielgrzymki 150 zł. Zapisy są przyjmowane w zakrystii kościoła NMP z Lourdes po każdej Mszy św. lub w kancelarii parafialnej.

8. Spotkanie dotyczące profilaktyki zdrowotnej, leczenia schorzeń reumatycznych i kręgosłupa odbędzie się w najbliższy wtorek w salce parafialnej o godz. 15.00. W trakcie spotkania będzie można skorzystać z bezpłatnych zabiegów leczniczych. Więcej informacji na zaproszeniach rozdawanych przez ministrantów.

9. W imieniu Konferencji Św. Wincentego i rodzin szczere: „Bóg zapłać!" za złożone ofiary na zakup zeszytów i podręczników. Już kilka rodzin zostało wspartych tą pomocą. Rodziny, które są jeszcze w potrzebie mogą zgłosić się w czasie dyżuru Konferencji Św. Wincentego: w poniedziałek i wtorek od godz. 17.00 do 18.00 – w Sali Bł. Fryderyka Ozanama.

Niech Boże błogosławieństwo nieustannie nam towarzyszy na drogach wiary w tym zbliżającym się tygodniu. Bądźmy świadkami miłości Chrystusa wszędzie tam gdzie będziemy się znajdować.

Psychoterapeuta

Jeśli czujesz, że zabłądziłeś…….. w labiryncie uczuć i emocji – pozwól sobie pomóc

PSYCHOTERAPEUTA z doświadczeniem klinicznym zaprasza w miesiącu listopadzie na bezpłatne konsultacje do gabinetu przy ul. Lea 55 w Krakowie (Dom Katolicki) osoby indywidualne, pary, starsi, młodzież, dzieci

Rejestracja pod nr 501 642 275

Najnowsza galeria

Odwiedziło nas:

2561777
DzisiajDzisiaj477
WczorajWczoraj1877
W tym tygodniuW tym tygodniu477
RazemRazem2561777

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.


Nr konta Parafii:  PKO Bank Polski SA    45 1020 2892 0000 5202 0016 4350