Kancelaria parafialna

 Kancelaria czynna jest:

 w poniedziałki i czwartki

 w godz. 18.30 – 19.30,

 oraz w środy i w soboty

 w godz. 7.30 – 8.30.

Msze św.

W niedziele i Święta

 o godzinach: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30

 Po mszy św. o godz. 7.30  Wystawienie Najświętszego Sakramentu

 

Msza Św. dla Rodziców z małymi dziećmi - w niedziele o godz. 11.00, w kaplicy dolnego kościoła.

 

W dni powszednie

o godz. 7.00 i 18.00.

Wprowadzenie

Przez wiarę jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie, by inni uwierzyli, a zbawienie jakie dał nam Bóg dotarło na cały świat. Obmyci wodą chrztu i umocnieni Duchem Świętym stajemy przed ołtarzem, aby moc tej Ofiary uczyniła nas apostołami Chrystusa — Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Niech nasze dzisiejsze Zgromadzenie Eucharystyczne będzie okazją do dziękczynienia i uwielbienia Boga za Apostoła naszych czasów: Błogosławionego Jana Pawła II – za ogłoszenie, w miniony piątek, przez Ojca Św. Benedykta XVI Jego uroczystości beatyfikacyjnych na dzień: 1. maja bieżącego roku.

Rozpoczynamy także Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2,42)”. Prośmy o zjednoczenie wyznawców Chrystusa, aby chrześcijaństwo niosło światu dar jedności i pokoju.

 

Ogłoszenia

1. Dzisiaj: w związku z trwającymi odwiedzinami duszpasterskimi, nie będzie nabożeństwa o godz. 17.30, starajmy się ten czas wykorzystać na wspólne kolędowanie w naszych Rodzinach.
2. Intencje związane z Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, towarzyszyć nam będą w tych dniach zwłaszcza w czasie Mszy Św. wieczornych i nabożeństw – na które serdecznie zapraszamy!
3. W środę – Msza Św. o godz. 15.30 i spotkanie Konferencji Św. Wincentego a Paulo – zapraszamy wszystkich należących do tej parafialnej wspólnoty.
4. W najbliższy czwartek po Mszy Św. o godz. 15.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja do godz. 17.00.
5. W piątek, 21.01. przypada Dzień Babci, a w sobotę, 22.01. – Dzień Dziadka. Doceńmy ich trud i poświęcenie dla nas i naszych rodzin. Postarajmy się chociaż drobnym gestem wyrazić naszą wdzięczność, a zwłaszcza przez pamięć w modlitwie i ofiarowanie Komunii Św.
6. Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe spotkania i modlitwy. W najbliższym czasie, niosąc błogosławieństwo Boże pragniemy odwiedzić Parafian mieszkających przy ulicach: Wrocławskiej, Kazimierza Wielkiego i Mazowieckiej – polecamy Waszym modlitwom ten szczególny czas.
7. W imieniu społeczności seminaryjnej i Księdza Rektora przekazujemy serdeczne zaproszenie na Uroczystości Odpustowe ku czci Nawrócenia Św. Pawła Apostoła, które rozpoczną się w przyszłą niedzielę, 23.01. Mszą Św. o godz. 11.30, w kościele seminaryjnym przy ulicy Stradomskiej, sprawowaną przez JE Kardynała Stanisława Dziwisza.
8. Jeszcze jedno zaproszenie: do naszego kościoła – za tydzień: w niedzielę o godz. 17.00 koncert kolęd i pastorałek pod tytułem: „Kolęda poezją pisana” – to oryginalne połączenie tekstów znanych poetów polskich z przepięknymi polskimi kolędami – serdecznie zapraszamy!
9. Jeszcze w tym tygodniu, ze względu na kolędę Msze Św. wieczorne w dni powszednie: od poniedziałku do piątku o godz. 15.30.
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą można nabywać, jak zawsze pod chórem – polecamy!

Aby Boże zbawienie dotarło aż po krańce ziemi i aby ludzie dzisiaj wiedzieli, kim jest Jezus z Nazaretu, potrzebne jest nasze świadectwo. Bóg nam błogosławi, abyśmy byli święci jak Jan Chrzciciel i ukazywali swym życiem Jezusa Chrystusa, który przez nas dalej zbawia, kocha i przebacza.

Wprowadzenie

W dniu dzisiejszym Kościół celebruje pamiątkę chrztu Chrystusa w Jordanie. Warto dziś wspomnieć własny chrzest. Dziękujmy Bogu za ten pierwszy otrzymany przez nas sakrament, bo dzięki niemu staliśmy się członkami Kościoła i zostaliśmy obdarzeni łaską nowego życia w Jezusie Chrystusie.

 

Ogłoszenia

1. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych i Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca i Apostolatu „Margaretka" o godz. 18.00. W związku z trwającymi odwiedzinami duszpasterskimi, nie będzie nabożeństwa o godz. 17.30, starajmy się ten czas wykorzystać na wspólne kolędowanie w naszych Rodzinach.

2. W dniu dzisiejszym, kiedy przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego, może warto przypomnieć kilka spraw dotyczących tego tak ważnego sakramentu: Chrzest Św. zgłaszają w kancelarii parafialnej Rodzice dziecka, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym dniem Chrztu Św. (terminy Chrztu Św., to: pierwsza i trzecia niedziela miesiąca o godz. 12.00 – wielka prośba, aby trzymać się tych terminów). Na Rodziców Chrzestnych prośmy ludzi wierzących i praktykujących, aby naprawdę byli dla chrzczonego dziecka świadkami wiary i wzorem życia chrześcijańskiego, niech te względy decydują o ich wyborze, a nie inne (komercyjne czy znajomości).

3. W najbliższy czwartek po Mszy Św. o godz. 15.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja do godz. 17.00.

4. Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe spotkania i modlitwy. W najbliższym czasie pragniemy odwiedzić kolejne domy i mieszkania Drogich Parafian, niosąc błogosławieństwo Boże i dzielić się troską o całą Wspólnotą Parafialną, w tym tygodniu odwiedzimy parafian mieszkających przy ulicach: Zakątek, Przeskok, Racławicka, Grottgera, Kijowska – polecamy Waszym modlitwom ten szczególny czas.

5. Spotkania dla klas I i II gimnazjum przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania zostają w tym tygodniu odwołane. Klasy III spotykają się we wtorek i czwartek według planu.

6. Ze względu na kolędę nastąpiła zmiana odprawiania Mszy Św. wieczornych w dni powszednie: od poniedziałku do piątku o godz. 15.30.

7. Zachęcamy dorosłych, młodzież i dzieci do lektury prasy katolickiej, którą można nabywać, jak zawsze pod chórem – polecamy!

Napełnieni mocą z wysoka idźmy dobrze czyniąc i podnosząc na duchu naszych siostry i braci za wzorem Chrystusa. W trudzie chrześcijańskiego świadectwa niech towarzyszy nam błogosławieństwo Trójjedynego Boga.

Wprowadzenie

W pierwszą niedzielę Nowego Boku stajemy przed Panem, Bogiem naszym, by święcić ten dzień przeznaczony na Jego chwałę i uwielbienie. U progu tego roku złóżmy postanowienie, że nie będziemy lekceważyć żadnego dnia świętego, że bez poważnej przyczyny nie opuścimy nigdy Mszy Świętej, że w dzień Pański nie będziemy wykonywać żadnych niekoniecznych prac. Niechaj każdy z nas poweźmie teraz te święte postanowienia w swoim sercu. A Chrystus tu dzisiaj przychodzący niechaj obdarzy nas swoją mocą, abyśmy mogli wiernie wypełnić te wielkie przyrzeczenia.

 

Ogłoszenia

  1. Dzisiaj w naszym kościele odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Chóru Mariańskiego z parafii MB z Lourdes – początek o godz. 17.30.
  2. Również dzisiaj rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie Parafian – kolędę, odwiedzając Parafian z ul. Rydla. Przede wszystkim pragniemy nawiedzając Wasze domy i mieszkania modlić się i błogosławić wszystkim Rodzinom: Siostrom i Braciom ze Wspólnoty Parafialnej. Program wizyty duszpasterskiej jest wywieszony w gablocie, umieszczony na stronie parafii oraz wyłożony przy wyjściu z kościoła. Podobnie, jak w ubiegłych latach, w czasie kolędy Msze Św. wieczorne, w dni powszednie: od poniedziałku do piątku, będą odprawiane o godz. 15.30!!!
  3. W czwartek – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, Uroczystość ta należy do tzw. świąt obowiązujących, a dzień wolny od pracy – po raz pierwszy od 50 lat – ma ułatwić nam spełnienie świątecznego obowiązku. Msze Św. według porządku niedzielnego. Będą święcone kadzidło i kreda, którą na drzwiach naszych domów kreśląc inicjały imion Mędrców i bieżący rok, zaznaczamy, że w naszych domach przyjmujemy Chrystusa naszego Zbawiciela. Modlimy się i wspieramy dzieło misyjne Kościoła – w naszej Wspólnocie Słowo Boże będzie głosił Misjonarz z Kazachstanu: Ks. Zbigniew Lenartowicz, będziemy mogli również ofiarami składanymi do puszek wesprzeć Jego działalność misyjną. Jako, że będzie to pierwszy czwartek miesiąca – o godz. 18.00 Msza Św. Związku Mszalnego za wszystkich żywych i zmarłych wpisanych do Księgi Mszy Św. Wieczystych. Będziemy również pamiętać w tym dniu o JE kardynale Franciszku Macharskim, wspominając rocznicę Jego święceń biskupich (1979).
  4. W nowym tygodniu dni eucharystyczne: pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Wielu skorzystało z Sakramentu Pokuty w czasie rekolekcji i przed Świętami, pamiętajmy więc o Komunii Św. wynagradzającej Sercu Jezusowemu. Okazja do Sakramentu Pokuty od godz. 6.30 i po południu od godz. 15.00. Chorych z Komunią Św. odwiedzimy w piątek od godz. 9.00.
  5. W przyszłą niedzielę kończąc liturgiczny okres Bożego Narodzenia, będziemy obchodzić Święto Chrztu Pańskiego. Również w przyszłą niedzielę zmiana Tajemnic Żywego Różańca i Msza Św. w intencji Wspólnoty Różańcowej o godz. 18.00.
  6. Wyjątkowo nie będzie w tym tygodniu spotkań dla uczniów klas I, II i III gimnazjum, przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. Kolejne spotkania według ustalonego wcześniej programu.
  7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą można nabywać, jak zawsze pod chórem – polecamy!

Na nasze postanowienie, że w tym roku nie zaniedbamy uczestnictwa w niedzielnej liturgii Mszy Świętej, niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący.

Wprowadzenie

Bóg Ojciec tak bardzo nas umiłował, że dał nam Swojego Syna, który stał się jednym z nas. Dokonało się to w łonie Świętej Bożej Rodzicielki, której uroczystość obchodzimy dzisiaj – w pierwszym dniu Nowego Roku Pańskiego. W Swojej Matce daje nam Jezus wzór do naśladowania. Reprezentuje Ona całkowitą uległość wobec woli Bożej, która zaczęła się w chwili Zwiastowania, przez betlejemski żłóbek, aż po Górę Kalwarię.

 

 

Ogłoszenia

Drodzy Siostry i Bracia! Zacni Goście! W pierwszym dniu Nowego Roku Pańskiego 2011 pragniemy, jako duszpasterze dołączyć do wszystkich składanych i nasze życzenia: niech rozpoczęty w imię Boże Nowy Rok Pański 2011, będzie dla wszystkich szczęśliwy i zdrowy, każdy dzień niech będzie wypełniony planami i zamiarami, które z Bożą pomocą niech się zrealizują dla dobra Waszego, Waszych rodzin, Wspólnoty Parafialnej, Ojczyzny, Kościoła. Oby z Bożą pomocą udawało się pokonywać wszelkie przeciwności i słabości, a rozwijać dobro, prawdę i miłość, których źródłem jest sam Bóg. Maryja Niepokalana, niech wyprasza wszelkie potrzebne łaski i dary. Z całego serca i wszystkim – Szczęśliwego Nowego Roku – Szczęść Boże!!!

1.      Dzisiaj Msze Św. według porządku niedzielnego. Jako, że Nowy Rok rozpoczynamy w pierwszą sobotę miesiąca – zapraszamy dzisiaj na Wieczór Jana Pawła II, który odprawimy o godz. 17.30 – modląc się o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II – jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy!

2.    Jutro – w niedzielę, 2.01.2011. – w naszym kościele odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Chóru Mariańskiego z parafii MB z Lourdes – początek o godz. 17.30.

3.    Odwiedziny duszpasterskie Parafian – kolędę, rozpoczniemy również jutro 2. stycznia 2011 r. – odwiedzając Parafian z ul. Rydla. Program wizyty duszpasterskiej jest wywieszony w gablocie, umieszczony na stronie parafii oraz wyłożony przy wyjściu z kościoła. Podobnie, jak w ubiegłych latach, w czasie kolędy Msze Św. wieczorne, w dni powszednie: od poniedziałku do piątku, będą odprawiane o godz. 15.30!!!

4.    Zachęcamy do lektury noworocznej prasy katolickiej, którą można nabywać, jak zawsze pod chórem – polecamy!

Nasze święte zgromadzenie już się kończy. Idźmy, i tak jak Maryja, zachowujmy i rozważajmy w swoim sercu wszystko to, co usłyszeliśmy na tej liturgii. Przyjmijmy błogosławieństwo Boga.

Psychoterapeuta

Jeśli czujesz, że zabłądziłeś…….. w labiryncie uczuć i emocji – pozwól sobie pomóc

PSYCHOTERAPEUTA z doświadczeniem klinicznym zaprasza w miesiącu listopadzie na bezpłatne konsultacje do gabinetu przy ul. Lea 55 w Krakowie (Dom Katolicki) osoby indywidualne, pary, starsi, młodzież, dzieci

Rejestracja pod nr 501 642 275

Najnowsza galeria

Odwiedziło nas:

2744586
DzisiajDzisiaj287
WczorajWczoraj906
W tym tygodniuW tym tygodniu5331
RazemRazem2744586

Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.


Nr konta Parafii:  PKO Bank Polski SA    45 1020 2892 0000 5202 0016 4350