Duszpasterze

Na zdjęciu od lewej: ks. Adam Bandura CM, Ks. Adam Kaganek CM, Ks. Zdzisław Góra CM – proboszcz, ks. Aleksander Bandura CM, Ks. Przemysław Pasternak CM, Ks. Yuriy Shpak CM.